Poszukiwani

Wojciech Góra

imię ojca: Tadeusz imię matki: Wanda data urodzenia: 04.05.1972 ostatnie miejsce zameldowania: Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 15/21 Poszukująca jednostka policji: KPP w Kazimierzy Wielkiej Wydział Kryminalny, al. Parkowa 1, 28-500 Kazimierza Wielka, telefon: 41 35 02 205, Podstawa poszukiwania: poszukuje na podstawie: Art. 177§1 k.k. w zw. z art. 178§1 k.k.

Powrót na górę strony