Stanowisko w sprawie opublikowanego nagrania - Polemiki i sprostowania - Policja Świętokrzyska

Polemiki i sprostowania

Stanowisko w sprawie opublikowanego nagrania

We wtorek (17 marca) w internecie zostało opublikowane nagranie z czerwca 2013 roku, dotyczące interwencji policjantów w gminie Klimontów, w powiecie Sandomierskim. Zachowanie policjantów wyjaśnia Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Zgromadzone materiały w tej sprawie, zostaną przekazane do prokuratury.

Zdarzenia nagrane na filmie dotyczą wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 2013 roku. Policjanci zostali wezwani do jednej z miejscowości w gminie Klimontów, w powiecie sandomierskim, gdzie doszło do nieporozumienia rodzinnego.

W powyższej sprawie wszczęto dochodzenie, w wyniku którego sprawcy widoczni na nagraniu, zostali pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Usłyszeli zarzuty związane z kierowaniem gróźb karalnych, pobiciem, uszkodzeniem ciała, uszkodzeniem mienia. W listopadzie 2013 roku do sądu zostały skierowane akty oskarżenia.

Do chwili obecnej działania Policji w tej sprawie nie budziły wątpliwości. Po upublicznieniu nagrania, Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach podjął czynności w tej sprawie. Zbadane zostaną wszystkie okoliczności zdarzenia.

Wszelkie ustalenia w powyższej sprawie zostaną przekazane do prokuratury, celem podjęcia dalszy merytorycznych decyzji.

 


podkom. Kamil Tokarski

Rzecznik Prasowy

Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach