Certyfikat dla świętokrzyskich policjantów - Klub 23 - Policja Świętokrzyska

Certyfikat dla świętokrzyskich policjantów

Certyfikatem firmy promującej honorowe oddawanie krwi przekazanym na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Pawła Dzierżaka, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach podziękował za wkład w promowanie i udziału w akcjach oddawania krwi przez mundurowych i pracowników cywilnych policji garnizonu świętokrzyskiego.

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, przekazał Komendantowi Wojewódzkiemu  Policji w Kielcach nadinsp. Pawłowi Dzierżakowi, Certyfikat Firmy Promującej Honorowe Oddawanie Krwi. Funkcjonariusze i pracownicy cywilni świętokrzyskiej policji  w taki właśnie sposób zostali wyróżnieni za organizowane i udział w akcjach  honorowego oddawania krwi. Policyjni krwiodawcy zrzeszeni w klubach honorowych dawców krwi oddają ten cenny dar z chęci pomocy wspierając i zachęcając do udziału w prospołecznej idei honorowego krwiodawstwa.

Krwi nie da się wyprodukować, ale można się nią podzielić. W taki sposób można pomóc uratować ludzkie zdrowie a nawet życie.

 

Świętokrzyscy policjanci zachęcają do honorowego oddawania krwi.

 

Źródło: KWP Kielce

  • certyfikat