Świętokrzyscy policjanci po raz kolejny włączyli się w akcję „SpoKREWnieni służbą”

W piątek świętokrzyscy policjanci wzięli udział w III edycji ogólnopolskiej akcji „SpoKREWnieni służbą”, podczas której kilkunastu mundurowych oddało krew, dzieląc się cząstką siebie z potrzebującymi.

„SpoKREWnieni służbą”- ta ogólnopolska akcja została zorganizowana w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, ale także aby zwrócić uwagę na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz zachęcić kolejne osoby do oddawania krwi na rzecz osób potrzebujących. Świętokrzyscy policjanci poprzez udział i organizację zbiórek krwi chcą zaakcentować to, że są gotowi ratować życie nie tylko poprzez codzienną służbę, ale także oddając honorowo krew, do czego wszystkich zachęcają.

Tegoroczna akcja została zorganizowana w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kiecach, gdzie przedstawiciele wszystkich służb mundurowych oraz pracownicy cywilni od godziny 8:30 oddawali krew. W tzw. „Okrąglaku” pracownicy Regionalnego Centrum Krowiasta i Krwiolecznictwa w Kielcach przygotowali kilka stanowisk, gdzie wszyscy chętni mieli możliwość podzielenia się cząstką siebie. Tak też zrobili świętokrzyscy policjanci. Łącznie w tą ogólnopolską akcję włączyło się kilkunastu policjantów.

Jest to przykład na to, że w każdej sytuacji można liczyć na świętokrzyskich mundurowych. Każdego dnia reagują oni nie tylko w sytuacjach kiedy widzą na własne oczy niebezpieczeństwo zagrażające zdrowiu lub życiu ludzi. Angażują się także w przypadku apeli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. Mundurowi oddają krew z chęci niesienia pomocy. Poczucie, że można dzięki temu uratować komuś życie jest największą satysfakcją.

 

Opr. DJ/MB

Źródło: KWP w Kielcach

  • Policjanci w trakcie akcji
  • Policjanci w trakcie akcji
  • Policjanci w trakcie akcji