Aktualności

Wręczono odznakę „Ponurego”

Data publikacji 15.06.2024

Dziś na leśnej polanie „Wykus” Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Grzegorz Napiórkowski oraz Przewodniczący Kapituły Pan Jacenty Frydrych, odznaczyli kieleckiego funkcjonariusza Honorową Policyjną Odznaką Zasługi im. „Ponurego”. Wyróżniony został podinsp. Marcin Sularz, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Kielcach, z inicjatywy którego wielokrotnie ustalono sprawców najcięższych przestępstw. Tegoroczne uroczystości Honorowym Patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Polana „Wykus” położona w Lasach Siekierzyńskich w Puszczy Jodłowej u stóp Gór Świętokrzyskich, już po raz kolejny gościła uczestników uroczystości poświęconych życiu i działalności płk. Jana Piwnika „Ponurego”. W tym właśnie miejscu, podczas corocznych uroczystości upamiętniających walki świętokrzyskich partyzantów oraz bohaterstwo i ofiarę żołnierzy Armii Krajowej, nastąpiło nadanie Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego”.

Uroczystość na leśnej polanie „Wykus” rozpoczęła się od złożenia meldunku komendanta placu hm. Michała Nowakowskiego prezesowi Środowiska Świętokrzyskich Zgrupowań Armii Krajowej „Ponury" - „Nurt" hm. Rafałowi Obarzankowi. Następnie została uroczyście podniesiona flaga państwowa na maszt, po czym wybrzmiał Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnym elementem była polowa Msza Święta w intencji mjr. „Nurta” i jego żołnierzy.

Po zakończeniu mszy uczestniczący w uroczystości byli świadkami nadania Honorowej Policyjnej Odznaki Zasługi im. „Ponurego” zasłużonemu funkcjonariuszowi. 

W tym roku wyróżniony został podinsp. Marcin Sularz, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Kielcach, który podczas swojej wieloletniej służby wykazywał się inicjatywą, umożliwiającą ustalenie sprawców najcięższych przestępstw. Między innymi odznaczony uczestniczył w czynnościach w miejscowości Zbrza, gdzie doszło do zabójstwa 61-latka. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu, działając z narażeniem życia, doprowadził do odizolowania uzbrojonego sprawcy, uniemożliwiając tym samym możliwość jego ucieczki. W innej sprawie osobiste zaangażowanie podinsp. Marcina Sularza pozwoliło na ustalenie, a następnie ujęcie mężczyzny podejrzanego w sprawie zabójstwa do jakiego doszło w Łopusznie. Początkowe ustalenia wykazywały na możliwość popełnienia samobójstwa przez denata. Dopiero przeprowadzone przez odznaczonego czynności doprowadziły do ustaleń, że mężczyzna został zamordowany oraz pozwoliły na wytypowanie podejrzanego. Ale to nie wszystko. W 2009 roku podinsp. Marcin Sularz brał udział w czynnościach ratowniczych przy ul. Wincentego w Warszawie. W ich trakcie z zadymionego mieszkania odznaczony wyciągnął nieprzytomnego mężczyznę i udzielił mu pierwszej pomocy, dzięki której poszkodowany odzyskał przytomność.

Przypomnijmy. Odznaka „Ponurego” przyznawana jest funkcjonariuszom Policji honorowo. Każdy z corocznie odznaczanych wykazał się nieprzeciętną odwagą, brał czynny udział w ratowaniu ludzkiego życia lub działał ze szczególnym poświęceniem, stojąc w obronie prawa, życia i mienia.

Na uroczystości wręczono także odznaki okolicznościowe „Pro Patria”. Wśród wyróżnionych znaleźli się: insp. Grzegorz Napiórkowski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, zastępcy szefa świętokrzyskich funkcjonariuszy - insp. Tomasz Jarosz oraz insp. dr Agata Malasińska – Nagórny, st. asp. Marek Polit funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Kielcach oraz mł. asp. Piotr Chmielewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Warto przypomnieć, że medal „Pro Patria” nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystości obecni byli m.in.: Prezes ZG Światowego Związku Żołnierzy Armii krajowej por. hm. Janusz Komorowski, podkomendny Wincentego Tomasika ps. „Potok” ppłk. Stefan Michalczak, łączniczka Armii Krajowej Marianna Fudala ps. „Zuzia”, Posłowie, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, kierownictwo świętokrzyskiej policji na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach insp. Grzegorzem Napiórkowskim, Naczelnik Wydziału Edukacji Historycznej KGP insp. Robert Horosz, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski, Pan Robert Piwko Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach, przedstawiciele Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Jego Ekscelencja ks. Biskup Marek Solarczyk, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939r.” Pani Grażyna Szkonter, przedstawiciele wojska oraz innych zaprzyjaźnionych służb mundurowych, harcerstwa, a także mieszkańcy regionu.

Głównymi organizatorami spotkania na „Wykusie” był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury-Nurt” oraz Obwód Świętokrzyski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W przedsięwzięcie, jak co roku włączyła się świętokrzyska Policja.

Po oficjalnej części, która odbyła się na leśnej polanie „Wykus”, policyjna delegacja na czele z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Rafałem Kochańczykiem złożyła kwiaty przy grobie płk. Jana Piwnika „Ponurego”, znajdującym się w Klasztorze Opactwa Cystersów w Wąchocku.

Opr. DJ/DK

Źródło: KWP w Kielcach

 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10
 • #11
 • #12
 • #13
 • #14
 • #15
 • #16
 • #17
 • #18
 • #19
 • #20
 • #21
 • #22
 • #23
 • #24
 • #25
 • #26
 • #27
 • #28
 • #29
 • #30
 • #31
 • #32
 • #1
 • #2
 • #3
 • #4
 • #5
 • #6
 • #7
 • #8
 • #9
 • #10
 • #11
 • #12
 • #13
 • #14
 • #15
 • #16
 • #17
 • #18
 • #19
 • #20
 • #21
 • #22
 • #23
 • #24
 • #25
 • #26
 • #27
 • #28
 • #29
 • #30
 • #31
 • #32
 • #33
 • #34
 • #35
 • #36
Powrót na górę strony