Aktualności

Kolejny dłużnik alimentacyjny zatrzymany

Data publikacji 10.04.2024

Wczoraj policjanci z Wydziału Kryminalnego ostrowieckiej komendy zatrzymali poszukiwanego przez wymiar sprawiedliwości 43-latka. Mężczyzna poszukiwany był na podstawie trzech listów gończych, wydanych przez miejscowy sąd. Dłużnik alimentacyjny trafi do zakładu karnego, gdzie odpokutuje łącznie karę ponad 11 miesięcy pozbawienia wolności.

Wczoraj, kilka minut po godzinie 11, policjanci z Wydziału Kryminalnego ostrowieckiej komendy zatrzymali 43-latka. Mężczyzna poszukiwany był na podstawie trzech listów gończych wydanych przez miejscowy sąd. Mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego za nie wywiązywanie się z obowiązku płacenia alimentów musi odpokutować łącznie karę ponad 11 miesięcy pozbawienia wolności.

Obecny zapis w kodeksie karnym art. 209§1 kodeksu karnego brzmi „Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

Ustawodawca przewidział surowszą karę w sytuacji, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów, naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. W tym przypadku kara może wynosić nawet 2 lata.

Jeśli sprawca, nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty, nie podlega karze. Oznacza to, że postępowanie przeciwko niemu zostaje umorzone.

Opr. EW

Źródło: KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Powrót na górę strony