Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kandydat – strategiczna gra terenowa dla uczniów

Data publikacji 20.09.2023

Dziś na terenie Oddziału Prewencji Policji w Kielcach odbyła się druga edycja gry terenowej dla uczniów szkół średnich. Do KANDYDATA – pod taką właśnie nazwą kryje się ta rywalizacja – przystąpiło aż 38 zespołów uczniów z całego województwa. Zawodnicy rywalizowali na wielu płaszczyznach, czekały na nich zadania teoretyczne, techniczne, terenowe i sprawnościowe. Wydarzenie zorganizowano dzięki staraniom funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach w ramach kampanii DOŁĄCZ DO NAS, ZOSTAŃ POLICJANTEM. Najlepszym zawodnikom w imieniu komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach wręczył dyplomy jego Pierwszy Zastępca insp. Jarosław Tokarczyk.

Pragnąc przybliżyć zawód policjanta uczniom klas maturalnych funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przygotowali dla nich zawody KANDYDAT. Jest to gra terenowa, zorganizowana w ramach kampanii DOŁĄCZ DO NAS, ZOSTAŃ POLICJANTEM, promującej służbę w Policji. Szczególnym zaangażowaniem w realizacji zawodów wykazała się podinsp. Anna Panasz – Kierownik Sekcji Psychologów KWP w Kielcach oraz Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia mł. insp. Anna Adamczyk-Kita. Warto zaznaczyć, że przedsięwzięcie objęto honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

Do udziału w drugiej edycji tych zawodów zgłosiło się 38 pięcioosobowych zespołów reprezentujących szkoły średnie z terenu całego województwa – głównie klasy o profilu mundurowym.

Zmagania odbywały się na terenie kieleckiego oddziału prewencji oraz przyległego parku leśnego. Zawody w swoich założeniach miały przewidziane konkurencje teoretyczne, techniczne oraz sprawnościowe.

Uczestnicy stanęli do rywalizacji przed godziną 10 w budynku kieleckiego oddziału prewencji. Wtedy to, każdy z uczniów indywidulanie przystąpił do testu wiedzy ogólnej, składającego się z 20 pytań. Były one tożsame z tymi, z którymi spotykają się kandydaci podczas doboru do służby w Policji. Po tym wszyscy uczniowie ruszyli na strzelnicę. Tam po krótkiej prelekcji instruktorów wyszkolenia strzeleckiego, uczniowie ponownie musieli wziąć w swoje dłonie długopisy i przystąpić do kolejnego testu. Tym razem drużynowo odpowiadali na 10 pytań z zakresu m.in. budowy broni i bezpieczeństwa jej użytkowania. Następnie zadaniem uczniów było samodzielne odnalezienie 8 policyjnych stoisk, gdzie uczestnicy musieli wykazać się m.in. wiedzą, spostrzegawczością, szybkością działania, kondycją fizyczną, a także różnego rodzaju umiejętnościami.

W pobliżu strzelnicy na uczniów czekali funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji, którzy przygotowali niezwykle ciekawy ale i wymagający tor przeszkód. Do tego elementu gry nastolatkowie przystępowali drużynowo.

Przy zaparkowanej policyjnej karetce pogotowia na nastolatków oczekiwał funkcjonariusz Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach. W tym miejscu zadaniem drużyn było wykonanie algorytmu postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy nieprzytomnej osobie, a także przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

W zupełnie innym miejscu zlokalizowane było stoisko laboratorium kryminalistycznego. Tam uczniowie musieli ujawnić daktyloskopijne ślady za pomocą czarnego proszku ferromagnetycznego oraz poprawnie sporządzić daktyloskopijne karty, wykorzystując tłuszczową metodę.

W punkcie kontrolnym przygotowanym przez funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nastolatkowie musieli skonfigurować system uwierzytelniania dwuskładnikowego oraz wyjaśnić jakie korzyści płyną z zastosowania takiego zabezpieczenia. Dodatkowym zadaniem było bezpieczne podłączenie i przeanalizowanie zawartości zawirusowanego nośnika pamięci.

Także funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego przygotowali swoje stoisko. Zadaniem uczniów w tym miejscu było wykonanie kilku, teoretycznie prostych zadań, tj. przejście po prostej linii, pokonanie slalomu, a także odnalezienie cukierków, które ostatecznie miały trafić do słoika, bądź butelki. Trudność polegała na tym, iż zadania te były wykonywane w specjalnych goglach, powodujących zaburzenie równowagi.

Podczas gry terenowej uczestnicy przystąpili do poszukiwań. Posiadając rysopis musieli w leśnym terenie odnaleźć nadkom. Joannę Michałek – Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka, która z oczywistych względów nie była ubrana w mundur. Po zlokalizowaniu naszej funkcjonariuszki uczniowie zostali zapoznani z istotą Piramidy nienawiści Gorgona Allporta, przedstawiającą skalę uprzedzeń w społeczeństwie, a następnie przyporządkować do niej przykłady zachowań.

Zgoła innymi umiejętnościami nastolatkowie wykazywali się na stoisku Oficera Prasowego. Tam po krótkim zapoznaniu się z niecodzienną sytuacją, przedstawiciel drużyny wcielił się rolę rzecznika prasowego. Jego zadaniem było udzielenie informacji mediom o zdarzeniu.

Na ostatnim stoisku, na uczniów czekał funkcjonariusz z Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach. Uczestnicy bez pomocy internetowej wiedzy, musieli poprawnie ułożyć karty z oznaczeniami policyjnych stopni.

Organizatorzy gry przewidzieli także dodatkowe trzy punkty kontrolne. Po ich odnalezieniu zadaniem uczestników było rozwiązanie logicznych zagadek oraz nauka i wyrecytowanie punktów etyki zawodowej policjanta w II Rzeczypospolitej Polskiej.

Po kilkugodzinnej rywalizacji, a także krótkiej przerwie niezbędnej do zliczenia punktów, nastąpił kulminacyjny moment dzisiejszego dnia, jakim było ogłoszenie zwycięzców.

 • Na trzecim miejscu „stanęli” uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu.
 • Drugie miejsce przypadło aż trzem zespołom. Laureatami zostały dwie drużyny z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku Zdroju oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie.
 • Z triumfu z grze cieszyła się reprezentacja Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Kielcach.

Wszystkim uczestnikom, a w szczególność zwycięzcom dzisiejszego przedsięwzięcia w imieniu szefa świętokrzyskich policjantów gratulował i wręczył dyplomy Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk.

Na laureatów podium czeka dzień z życia policjanta. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w szkoleniu z techniki jazdy przygotowaną przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Kielcach, wezmą udział w procesie wizualizacji śladów daktyloskopijnych w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Kielcach. Czekają na nich także zajęcia na strzelnicy – obserwowanie zajęć oraz minizawody strzeleckie.

Na zmęczonych w licznych konkurencjach zawodników czekał posiłek regeneracyjny zapewniony przez Zarząd Terenowy NSZZ P w Kielcach.

Opr. MŚ

 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
 • uczestnicy zawodów
Powrót na górę strony