Aktualności

Zdrowa żywność interesem każdego z nas

Data publikacji 23.03.2023

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta podpisał dziś porozumienie z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w Kielcach. Dokument dotyczy zapewnienia sprawnego i skutecznego współdziałania w zakresie przeciwdziałania i wykrywania m.in. nielegalnych praktyk rynkowych i oszustw żywnościowych. Jednym z elementów współpracy będzie wzajemne przekazywanie informacji o nieprawidłowościach na rynku artykułów rolno - spożywczych.

Dzisiaj w gabinecie szefa świętokrzyskich policjantów złożone zostały podpisy na porozumieniu, mówiącym o współpracy w skutecznym przeciwdziałaniu i wykrywaniu nielegalnych praktyk rynkowych, oszustw żywnościowych, w szczególności realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych oraz ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta i Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Krzysztof Nowak podpisując dokument zobowiązali się prowadzić współpracę, związaną z m.in. wymianą informacji o nieprawidłowościach na rynku artykułów rolno-spożywczych, czy wzajemne udostępnianie danych dotyczących podejrzenia lub stwierdzenia naruszeń przepisów prawa.

Opr. AM

Źródło: KWP w Kielcach     

  • podpisywanie porozumienia w gabinecie komendanta
  • podpisywanie porozumienia w gabinecie komendanta
  • podpisywanie porozumienia w gabinecie komendanta
  • podpisywanie porozumienia w gabinecie komendanta
  • podpisywanie porozumienia w gabinecie komendanta
  • podpisywanie porozumienia w gabinecie komendanta
Powrót na górę strony