Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Możesz zostać jednym z nas! - filmy

Data publikacji 16.05.2023

Stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju i awansu zawodowego, dodatkowe świadczenia i blisko 6500 złotych na rękę dla początkujących, młodych funkcjonariuszy. To tylko część oferty skierowanej dla chętnych do służby w Policji. Świętokrzyscy stróże prawa zapraszają w swe szeregi!

Służba w Policji służbą dla społeczeństwa – wymagającą zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości i poczucia misji. W pracy policjanta ważna jest chęć niesienia pomocy, empatia, ale też duża odporność psychiczna. Spotkamy się z sytuacjami stresującymi, zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Jednak satysfakcja z realizowanych zadań bez wątpienia rekompensuje minusy służby.

Jeśli zostaniesz przyjęty do służby w Policji oferujemy Ci:

 1. na początek 6 427,90 zł brutto (uposażenie zasadnicze + dodatek za stopień posterunkowy), a w trakcie kursu podstawowego jako kursant otrzymasz 4 995,30 zł brutto. Dodatkowo, pełniąc służbę w OPP w Kielcach, po ukończeniu kursu podstawowego możesz liczyć na ekstra 500 zł brutto.
 2. stabilną i długoletnią pracę – minimum 25 lat służby;
 3. możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;
 4. możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych;
 5. możliwość rozwoju zawodowego w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
 6. możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia (Akademia Policji w Szczytnie - informator Nauka o Policji);
 7. uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu co najmniej 25 lat służby;
 8. korzystne warunki socjalne, w tym:
  • nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję;
  • nagrody jubileuszowe;
  • coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę;
  • coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta uzależnione od liczby członków rodziny;
  • zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania;
  • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych;
  • urlopy dodatkowe;
  • zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem Cię na policjanta w służbie stałej w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnymi w dniu mianowania.

Kandydat do służby w policji może przystąpić do rekrutacji, jeśli:

- posiada polskie obywatelstwo,

- posiada co najmniej średnie wykształcenie,

- posiada nieposzlakowaną opinię,

- nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

- daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej - w przypadku osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ,ul. Seminaryjska 12. Przyjmowanie dokumentów odbywa się od wtorku do piątku w godzinach od 900  do 1300  natomiast w poniedziałek w godzinach od 900 do 2000  w pokoju nr 15.

Konsultacje-pokój 12, 15  tel. 47 802 1656, 47 802 1657, 47 802 1651,

e-mail:  dobor@ki.policja.gov.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA KIELC !!!

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość składania ofert (kompletu dokumentów) w komendach powiatowych Policji na terenie województwa świętokrzyskiego.

Więcej informacji znajdziesz - https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/rekrutacja/informacje-ogloszenia

Film promocja_kadry_male.mp4

Pobierz plik promocja_kadry_male.mp4 (format mp4 - rozmiar 6.37 MB)

Film strzelnica_napisy_male.mp4

Pobierz plik strzelnica_napisy_male.mp4 (format mp4 - rozmiar 5.76 MB)

Pliki do pobrania

 • 11.84 KB
  Deskrypcja tekstowa do filmu
Powrót na górę strony