Aktualności

Pożegnanie z mundurem

Data publikacji 03.02.2023

Dziś w Komendzie Powiatowej Policji w Jędrzejowie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której w obecności m.in. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosława Kalety ze sztandarem pożegnał się insp. Tomasz Sołtysik, dotychczasowy szef jędrzejowskich policjantów. Podczas uroczystości został także odczytany rozkaz personalny o powierzeniu obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie podinsp. Tomaszowi Janikowi.

Pożegnanie pana komendanta rozpoczęło się zgodnie z ceremoniałem od złożenia meldunku i wprowadzenia sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie.  Następnie odczytany został rozkaz personalny o zdaniu stanowiska służbowego przez insp. Tomasza Sołtysika, po czym ustępujący ze stanowiska złożył stosowny meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach. W kolejnej części uroczystości rozkazem personalnym obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie powierzone zostały podinsp. Tomaszowi Janikowi. W uroczystości panom komendantom towarzyszyła kadra kierownicza jędrzejowskiej jednostki oraz przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu.


Insp. Tomasz Sołtysik z jędrzejowską jednostką związany był od 2018 roku, pełniąc funkcję Komendanta Powiatowego. Po ponad 30 latach, oddanych społeczeństwu i ojczyźnie, odszedł na emeryturę. W uroczystej drodze na emeryturę ustępującemu komendantowi towarzyszyło wiele pełnych uznania i życzliwości słów oraz szczerych życzeń.

Źródło: KPP w Jędrzejowie

Powrót na górę strony