Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejny etap kampanii „Reagując – Ratujesz”

Data publikacji 20.10.2022

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Starachowicach w ramach kampanii edukacyjno – informacyjnej pn. „Reagując – Ratujesz” odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zostało ono przeprowadzone przez funkcjonariuszy Zespołu Medycznego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach.

Wczoraj o godzinie 10:00 w sali narad Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach rozpoczęło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach kampanii edukacyjno  - informacyjnej pn. „REAGUJĄC - RATUJESZ”. Szkolenie zostało poprzedzone krótkim briefingiem promującym projekt. Na spotkaniu obecny był Starosta starachowicki pan Piotr Ambroszczyk, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach pani Agnieszka Kuś oraz Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych pan Włodzimierz Orkisz. Na samym początku głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Starachowicach podinsp. Paweł Szczepaniak, który przywitał wszystkich obecnych na szkoleniu oraz podkreślił, że wiedza z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej jest bardzo ważna dla każdego. Następnie głos zabrała współtwórczyni projektu Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki pani Elżbieta Pryciak, która przedstawiła główne założenia pro kampanii. Z kolei Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego miejscowej jednostki policji kom. Łukasz Choda przybliżył dane związane z badaniami stanu trzeźwości kierujących oraz zatrzymanymi pod wpływem alkoholu w powiecie starachowickim osobami prowadzącymi różnego rodzaju pojazdy.

Celami szczegółowymi kampanii edukacyjno – informacyjnej „Reagując – Ratujesz” jest ograniczenie liczby osób, decydujących się na jazdę pod wpływem alkoholu, zmian społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierujących, wzmocnienie postawy krytycznej  pasażerów pojazdów, w których kierowca wzbudza wątpliwości co do stanu trzeźwości oraz uświadomienie konsekwencji zdrowotnych i prawnych dla osób nadużywających alkoholu.

Dzięki realizacji kampanii wzrośnie świadomość społeczności lokalnej, że warto reagować i próbować nie dopuszczać osób nietrzeźwych do prowadzenia samochodu.

Opr. PK
Źródło: KPP w Starachowicach

  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
  • uczestnicy spotkania
Powrót na górę strony