Aktualności

Posterunek Policji w Lipniku otwarty!

Data publikacji 01.04.2022

Dziś odbyła się uroczystość otwarcia Posterunku Policji w Lipniku. Obiekt powstał w wyniku przebudowy istniejącego już budynku i współpracy z miejscowym Urzędem Gminy. Całkowita wartość inwestycji to ponad 2,7 mln zł. W nowoczesnej siedzibie posterunku w Lipniku przewidziano 8 etatów policyjnych. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, Zastępca Dyrektora Biura Logistyki KGP insp. Mariusz Żurawski, Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, Posłowie i Senatorowie ziemi świętokrzyskiej, Starosta Opatowski Tomasz Staniek, Wójt Gminy Lipnik Andrzej Grządziel, kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji oraz funkcjonariusze nowego posterunku.

Zbiórka rozpoczęła się o godzinie 12:00 złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosławowi Kalecie przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Wydrzyńskiego. Po przywitaniu gości przez Komendanta Powiatowego Policji w Opatowie nadkom. Wojciecha Szymczaka, uczestnicy wydarzenia przemieścili się pod tablicę upamiętniającą Polaków poległych za wolność ojczyzny, gdzie delegacje złożyły kwiaty i wiązanki.

Symbolicznym i jednocześnie najważniejszym elementem dzisiejszego wydarzenia było przekazanie kluczy do Posterunku Policji w Lipniku. Z rąk szefa świętokrzyskich policjantów, po złożeniu meldunku o objęciu stanowiska odebrał je kierownik posterunku asp. Paweł Łasak.

Przyszedł czas na przemówienia Generała, Wicedyrektora Biura Logistyki KGP, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz lokalnych włodarzy. W wystąpieniach często podnoszono kwestie związane z potrzebą reaktywowania jednostki Policji, mówiono o wpływie tego faktu na poczucie bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. Uczestnicy uroczystości usłyszeli wiele słów uznania i gratulacji dla funkcjonariuszy i pracowników pionu logistyki oraz Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, których zaangażowanie przyczyniło się do sprawnej realizacji tego projektu.

Po poświęceniu nowego obiektu przez miejscowego proboszcza ks. Ryszarda Sałka uczestnicy uroczystości mogli zwiedzić nową siedzibę policjantów.

Posterunek Policji w Lipniku powstał w wyniku przebudowy istniejącego już obiektu. Harmonogram obejmował prace rozbiórkowe i budowlane o szerokim zakresie. Po gruntownej przebudowie obiekt w pełni zabezpiecza potrzeby posterunku podlegającego pod Komendę Powiatową Policji w Opatowie pod względem technicznym, jak również od strony właściwej obsługi interesantów oraz warunków pracy funkcjonariuszy.

Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła blisko 2 750 000 złotych. Powierzchnia użytkowa budynku nieco przekracza 190 m2. W posterunku znajdziemy część wejściową z pokojem przyjęć interesantów i sanitariatem. W kolejnej części budynku znajdują się pokoje biurowe, magazyn, szatnie, węzeł sanitarno-higieniczny, pokój socjalny, pomieszczenie porządkowe i serwerownia.

Opr. MŚ

Fot. DJ

 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #1
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #2
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #3
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #4
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #5
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #6
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #7
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #8
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #9
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #10
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #11
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #12
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #13
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #14
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #15
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #16
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #17
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #18
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #19
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #20
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #21
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #22
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #23
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #24
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #25
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #26
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #27
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #28
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #29
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #30
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #41
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #42
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #44
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #40
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #31
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #32
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #33
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #34
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #35
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #36
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #37
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #43
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #38
 • Posterunek Policji w Lipniku otwarty!
  #39

Film PP_w_Lipniku.mp4

Opis filmu: Posterunek Policji w Lipniku

Pobierz plik PP_w_Lipniku.mp4 (format mp4 - rozmiar 10.15 MB)

Pliki do pobrania

 • 11.53 KB
  Deskrypcja tekstowa do filmu
Powrót na górę strony