Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pomoc

Data publikacji 10.03.2022

Ви втратили свій документ, що посвідчує особу?

Проти Вас застосовано насильство, погрози, шантаж?

Ви отримали пропозицію надання сексуальних послуг,

злочинної діяльності (наприклад крадіжка, торгівля наркотиками), примусової роботи, жебрацтва?

Ви могли стати жертвою торгівлі людьми.

Ви можете отримати допомогу через спеціальну

гарячу лінію поліції для біженців з України та їхніх сімей за номером телефону

47 72 123 07 або 112 (24h)

 

Straciłeś swój dokument tożsamości?

Została użyta wobec Ciebie przemoc, groźba, szantaż?

Otrzymałeś propozycję świadczenia usług seksualnych,

popełnienia przestępstwa (np. kradzieży, handlu narkotykami), przymusowej pracy, żebractwa?

Mogłeś zostać ofiarą przestępstwa handlu ludźmi.

Pomoc uzyskasz poprzez specjalną policyjną infolinię

dla uchodźców z Ukrainy i ich rodzin pod numerem telefonu

47 72 123 07 lub 112 (24h)

Pliki do pobrania

  • 2.11 MB
Powrót na górę strony