Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie Obchody Święta Policji

Data publikacji 28.07.2021

Dziś na placu alarmowym jednostki przy ulicy Kusocińskiego odbył się uroczysty apel związany z Wojewódzkimi Obchodami Święta Policji Garnizonu Świętokrzyskiego. W wydarzeniu udział wzięli Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wraz z zastępcami, kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Podczas obchodów obecni byli także, związani z naszym garnizonem, szefowie lubelskiej, stołecznej oraz opolskiej Policji – nadinsp. Artur Bielecki, nadinsp. Paweł Dzierżak oraz nadinsp. dr Rafał Kochańczyk.

Obchody rozpoczęły się tradycyjnie od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kom. Rafała Wydrzyńskiego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosławowi Kalecie. Następnie został odegrany Hymn Państwowy i podniesiono Flagę Państwową na maszt.

W związku z dzisiejszym świętem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnił funkcjonariuszy i pracowników Policji medalami „Za Długoletnią Służbę”, które wręczył Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta. Na placu medale otrzymało 34 funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Resortowe odznaczenia „Zasłużony Policjant” przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczono dziś 28 policjantom.

Kierownictwo Aresztu Śledczego w Kielcach, doceniając wkład w udzielaniu pomocy świętokrzyskiej służbie penitencjarnej, wystąpiło z wnioskiem o uhonorowanie mł. insp. Tomasza Jarosza. Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej otrzymał odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” z rąk Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach płk. Dra Krzysztofa Czekaja.

Niezwykle ważnym elementem dzisiejszej uroczystości było wyróżnienie policjantów aktami mianowania na wyższe stopnie policyjne. Dziś, na placu alarmowym, zaszczytem odebrania aktu mianowania wyróżniono 28 funkcjonariuszy, na czele z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr Agatą Malasińską-Nagórny.

Okoliczność tego wyjątkowego dnia była wręcz idealną okazją do złożenia ślubowania przez nowych policjantów garnizonu świętokrzyskiego. Legitymacje służbowe i zbiór zasad etyki zawodowej otrzymało dziś 6 policjantów.

Dzisiejsze Obchody Święta Policji zakończyła uroczysta defilada wyróżnionych pododdziałów przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która uświetniła całe wydarzenie.

Opr. MŚ/TCz

 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #1
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #2
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #3
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #4
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #5
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #6
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #7
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #8
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #9
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #10
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #11
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #12
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #13
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #14
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #15
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #16
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #17
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #18
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #19
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #20
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #21
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #22
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #23
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #24
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #25
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #26
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #27
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #28
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #29
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #30
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #31
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #32
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #33
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #34
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #35
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #36
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #37
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #38
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #39
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #40
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #41
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #42
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #43
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #44
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #45
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #46
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #47
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #48
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #49
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #50
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #51
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #52
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #53
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #54
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #55
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #56
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #57
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #58
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #59
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #60
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #61
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #62
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #63
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #64
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #65
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #66
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #67
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #68
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #69
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #70
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #71
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #72
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #73
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #74
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #75
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #76
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #77
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #78
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #79
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #80
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #81
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #82
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #83
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #84
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #85
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #86
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #87
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #88
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #89
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #90
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #91
 • Wojewódzkie Obchody Święta Policji
  #92
Powrót na górę strony