Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

PIE(RW)SZY na przejściu

Data publikacji 01.06.2021

Dziś przy ul. Ściegiennego w Kielcach została zainaugurowana kampania „PIE(RW)SZY na przejściu”, która związana ze zmianami w przepisach ruchu drogowego. O przedsięwzięciu i bezpieczeństwie w ruchu drogowym mówili na briefingu prasowym Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, Katarzyna Banasik Prezes Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „PASSA”, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach kom. Artur Putowski.

Kampania PIE(RW)SZY na przejściu, związana jest z wejściem w życie kilku nowych przepisów, które przede wszystkim mają na celi zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach. Na dzisiejszym spotkaniu prasowym poruszona została zarówno tematyka zmian w przepisach jak i przedstawiony został stan bezpieczeństwa w województwie świętokrzyskim.  

Przypomnijmy, że od 1 czerwca 2021 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa ruchu pieszych. Zgodnie z nowymi regulacjami pierwszeństwo przed pojazdem ma zarówno ten pieszy, który znajduje się na przejściu, jak również ten, który na nie wchodzi. Wyjątkiem są tylko tramwaje gdzie w sytuacja nie ulega zmianie. Prawo wciąż zobowiązuje kierowców zbliżających się do takich miejsc do zachowania szczególnej ostrożności i zmniejszenia prędkości. Ponadto dopuszczalna prędkość, z którą mogą się poruszać kierowcy jest taka sama przez całą dobę i wynosi 50 km/h. Jadąc zarówno drogą ekspresową, jak i autostradą muszą również pamiętać, aby zachować bezpieczną odległość. Jest ona liczona jako minimum połowa liczby określającej prędkość z jaką się porusza pojazd np. 100 km/h – odstęp min. 50 m.
Kampania, która dziś została rozpoczęta będzie miała swoją kontynuację.

Głównymi jej założeniami są:

 • działania informacyjne dotyczące zmiany przepisów w ruchu pieszych,
 • zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie aktualnych przepisów prawa dotyczących poruszania się pojazdów i pieszych na przejściach dla pieszych,
 • propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wraz z ograniczeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych,
 • propagowanie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych,
 • stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i współpracy społeczeństwa ze służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.

W ramach kampanii został nagrany materiał filmowy uświadamiający o zmianach ustawy Prawo o ruchu drogowym - w zakresie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Powstały plakaty i ulotki oraz gadżety edukacyjne promujące zmiany przepisów. Ponadto funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego na terenie całego województwa prowadzić będą działania profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi. W ramach kampanii nad bezpieczeństwem pieszych czuwać będzie również bezzałogowy statek powietrzny policji.

Link do pełnej jakości filmu:

https://pliki.policja.gov.pl/sharing/Qno7xy6sd


Opr. JŻ/AM

Źródło: KWP w Kielcach

 • uczestnicy spotkania prasowego wypowiadający się do mediów
 • uczestnicy spotkania prasowego wypowiadający się do mediów
 • uczestnicy spotkania prasowego wypowiadający się do mediów
 • uczestnicy spotkania prasowego wypowiadający się do mediów
 • uczestnicy spotkania prasowego wypowiadający się do mediów
 • dziewczyna czytająca ulotkę
 • uczestnicy spotkania prasowego wypowiadający się do mediów
 • uczestnicy spotkania prasowego wypowiadający się do mediów
 • uczestnicy spotkania prasowego wypowiadający się do mediów
 • uczestnicy spotkania prasowego wypowiadający się do mediów
 • uczestnicy spotkania prasowego wypowiadający się do mediów
 • dwóch policjantów tyłem

Opis filmu: film PIE(RW)SZY na przejściu

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.19 MB)

Powrót na górę strony