Technika kryminalistyki, nowa publikacja - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Technika kryminalistyki, nowa publikacja

Data publikacji 07.04.2021

Nakładem wydawnictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ukazała się praca zbiorowa pt. „Dobre praktyki technika kryminalistyki”, pod redakcją insp. dra n. med. Adama Frankowskiego i mł. insp. mgr. inż. Piotra Trojanowskiego. Jest to kompendium wiedzy z zakresu teorii i praktyki czynności wykonywanych przez technika kryminalistyki na miejscach zdarzeń. Swoją rolę w tej publikacji odegrał także kielecki policjant. Asp. szt. Dariusz Knap z laboratorium kryminalistycznego jest autorem kilku rozdziałów.

Autorzy monografii, uwzględniając uwarunkowania prawne, organizacyjne, techniczne i logistyczne ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych, a także prowadzenia i dokumentowania oględzin, dążą do wielostronnego i wyczerpującego przedstawienia praktycznych aspektów tego typu czynności. Czytelnik odnajdzie szereg reguł postępowania, które ułatwią dobór oraz zwiększą skuteczność metod stosowanych przez techników kryminalistyki na miejscu zdarzenia. Pozycja skierowana jest przede wszystkim do policyjnych techników kryminalistyki, a także do biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, specjalistów i kandydatów na biegłych. Kolejna grupą odbiorców, którym wiedza zawarta w monografii będzie przydatna, są pracownicy naukowi i studenci kierunków związanych  z kryminalistyką oraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.
Wśród autorów znajdziemy nazwisko funkcjonariusza Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Asp. szt. Dariusz Knap w powyższej publikacji opracował 3 rozdziały oraz jest współautorem kilku. Warto wspomnieć, iż wspomniany mundurowy w 2019 roku opracował także „Poradnik dla policjantów biorących udział w czynnościach oględzin miejsca zdarzenia” stanowiący solidny zbiór wiedzy z tego zakresu.

Książkę można zamówić na stronie internetowej wydawnictwa CLKP: www. problemykryminalistyki.pl

Opr. DK

  • Aspirant sztabowy Dariusz Knap
    Aspirant sztabowy Dariusz Knap
  • Aspirant sztabowy Dariusz Knap
    Aspirant sztabowy Dariusz Knap
  • publikacje
    publikacje