Nowi policjanci w naszych szeregach - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Nowi policjanci w naszych szeregach

Data publikacji 18.11.2020

Dziś 15 nowych policjantów zasiliło szeregi garnizonu świętokrzyskiego. Nowi funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak. Podczas ślubowania obecny był także Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz, który wręczył policjantom zasady etyki zawodowej.

Dzisiaj w Sali Narad im. płk Jana Piwnika „Ponurego” odbyło się ślubowanie nowo przyjętych 15 funkcjonariuszy Policji. W tej grupie znalazło się 12 mężczyzn oraz 3 kobiety. To oni z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. Pawła Dzierżaka odebrali legitymacje  służbowe. W uroczystości wziął udział Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który wręczył nowym policjantom zasady etyki zawodowej. Błogosławieństwa udzielił ksiądz porucznik Dariusz Jarliński z Parafii Garnizonowej w Kielcach.

Szef świętokrzyskich policjantów gratulował nowym funkcjonariuszom wcielenia do służby. Generał zwrócił uwagę na wiele trudności i wyzwań, jakie w przyszłości z pewnością staną przed nowo przyjętymi, zaznaczając w ten sposób odpowiedzialność jaką przynosi służba w Policji. Gratulacje składał także Wojewoda Świętokrzyski, który podkreślił jak ważną rolę w naszym społeczeństwie odgrywają policjanci. Życzył by zasady etyki przyświecały nowym funkcjonariuszom na każdym kroku.

Przypominamy, że osoby zainteresowane podjęciem do służby w Policji powinny osobiście złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach znajdującej się przy ul. Seminaryjskiej 12. Przyjmowanie dokumentów obywa się od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 13:00 w pokój nr 15.

Kandydat do służby w Policji musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

 • zdjęcie poglądowe
  zdjęcie poglądowe