Aktualności

„Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa Podziemnego w dokumentach”. Wystawa na kieleckim Placu Artystów

Data publikacji 20.10.2020

Dziś na Placu Artystów w Kielcach została otwarta wystawa „Państwowy Korpus Bezpieczeństwa – Policja Polskiego Państwa podziemnego w dokumentach”. W wydarzeniu udział wziął Wojewoda Świętokrzyski Pan Zbigniew Koniusz, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak, pełniąca obowiązki Zastępcy Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach Pani Patrycja Zatorska-Milewska oraz Prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Pani Grażyna Szkonter.

Przedsięwzięcie ma na celu przypomnienie wszystkim nieznanej historii instytucji, która odegrała przecież tak ważną rolę w niezmiernie trudnych latach niemieckiej okupacji. Państwowy Korpus Bezpieczeństwa był konspiracyjną formacją policyjnej delegatury Rządu na Kraj. Działał w latach 1940-1944. Wielu członków tej formacji pełniło także służbę w Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa, za co byli szykanowani. Represje te miały miejsce zarówno w okresie okupacji, jak i w czasach powojennych. Niekiedy formułowano nawet zarzuty kolaboracji z okupantem!

Jaki zatem był rzeczywisty obraz działalności funkcjonariuszy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa? Ekspozycja ukazuje ich zaangażowanie w walkę z okupantem, pokazuje tych, którzy z narażeniem życia infiltrowali niemiecki aparat bezpieczeństwa. Zdobywanie informacji by rozpracować wroga, ostrzeganie i ukrywanie osób zagrożonych aresztowaniem i eksterminacją i wiele innych działań ukazuje otwarta dziś wystawa. Zwiedzającym przedstawiono tu codzienną służbę w ekstremalnych warunkach. Poza walką z okupantem funkcjonariusze Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa zwalczali także pospolite przestępstwa i społeczne patologie. Formacja nie pozwalała na rozkład moralny społeczeństwa, co warto docenić pamięcią.

Na ten właśnie element zwrócił uwagę Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, który zaznaczył, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci, nawet w tak nieprzychylnych ku temu czasach.

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak dziękując za możliwość przedstawienia tej ekspozycji w centrum miasta również podkreślał znaczenie pamięci o bohaterach tamtych czasów.

Opr. MŚ/AM

Źródło: KWP w Kielcach

 • wojewoda świętokrzyski dwoje policjantów i dwie panie
 • Zastępca Naczelnika Delegatury IPN w Kielcach Pani Patrycja Zatorska-Milewska.
 • Pani Grażyna Szkonter
 • Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz
 • insp. Jolanta Jasieńczuk
 • podkom. Paweł Kruszyna
 • przemawiający wojewoda
 • policjanci bijący brawo
 • Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dzierżak
 • wszyscy uczestnicy wystawy stojący w rzędzie
 • Pani Szkonter opowiadająca o wystawie
 • mężczyzna oglądający wystawę
 • wystawa