Dla bezpieczeństwa seniorów, czyli „CYBERBANK 2.0” - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Dla bezpieczeństwa seniorów, czyli „CYBERBANK 2.0”

Data publikacji 01.09.2020

Dziś w Sali Narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach odbyło się spotkanie połączone z wideokonferencją inaugurującą projekt „CYBERBANK 2.0”. Jego głównym celem jest upowszechnianie wśród seniorów bezpiecznych zasad korzystania z bankowości elektronicznie oraz informowanie, jak nie stać się ofiarą przestępstwa o charakterze oszustwa bankowego. W spotkaniu wziął udział m.in. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dierżak, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Jarosław Tokarczyk oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. dr Agata Malasińska-Nagórny. Zdalnie z siedziby NBP w inauguracji projektu uczestniczył Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach Wojciech Górski.

Pomimo wielu apeli i prowadzonych kampanii informacyjnych, każdego miesiąca odnotowujemy oszustwa na szkodę seniorów, gdzie przestępcy posługują się w szczególności metodą „na policjanta” oraz jej modyfikacjami. Mimo, iż wzmożone działania świętokrzyskich funkcjonariuszy doprowadziły w ostatnich latach do spadku tego typu czynów, to mundurowi wiedzą, że w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia, a profilaktyka jest niezwykle ważna.  

Dlatego dziś w Sali Narad odbyło się spotkanie połączone z wideokonferencją inaugurującą projekt „CYBERBANK 2.0”, który ma na celu upowszechnianie wśród seniorów bezpiecznych zasad korzystania z bankowości elektronicznie oraz informowanie, jak nie stać się ofiarą przestępstwa o charakterze oszustwa bankowego. Jest to drugi tego typu projekt realizowany przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach i przewiduję on m.in. zorganizowanie warsztatów dla seniorów zamieszkujących w naszym województwie oraz szkoleń dla pracowników instytucji bankowych, którzy maja bezpośredni kontakt z klientami.

W realizację tego przedsięwzięcia są zaangażowani funkcjonariusze z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością, Wydziału Prewencji oraz Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

W dzisiejszym spotkaniu w wideokonferencyjnej sali wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Paweł Dierżak w raz z zastępcami. Oprócz szafa świętokrzyskich policjantów podczas inauguracji głos zabrała Naczelnik Wydziały Prewencji KWP w Kielcach insp. Marzena Piórkowska oraz Naczelnik do walki z Cyberprzestępczością KWP w Kielcach kom. Dominik Rozdziałowski. Po drugiej stronie ekranu znaleźli się komendanci Komend Powiatowych Policji garnizonu świętokrzyskiego, Komendy Miejskiej Policji w Kielcach oraz policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną. Zdalnie z siedziby NBP w inauguracji projektu uczestniczył Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Kielcach Wojciech Górski.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach

  • Inauguracja projektu „CYBERBANK 2.0”
  • Inauguracja projektu „CYBERBANK 2.0”
  • Inauguracja projektu „CYBERBANK 2.0”
  • Inauguracja projektu „CYBERBANK 2.0”
  • Inauguracja projektu „CYBERBANK 2.0”
  • Dyrektor NBP siedzący przy biurku