Szkolenie służby dyżurnej - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie służby dyżurnej

Data publikacji 26.02.2020

Zapewnienie stałego kontaktu Policji ze społeczeństwem, przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach, zapewnienie natychmiastowej reakcji na nie, czy koordynowanie działań wszystkich służb policyjnych – te zadania funkcjonariuszy służby dyżurnej, wymagają nie tylko odpowiedniego przygotowania i kompetencji ale także stałego doskonalenia umiejętności oraz poszerzania wiedzy. Dlatego Sztab Policji KWP w Kielcach zorganizował dziś doskonalenie zawodowe, które otworzył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki.

Służba dyżurna w każdej jednostce Policji bez wątpienia pełni niezwykle ważną i istotną funkcję. Policjant, który sprawuje obowiązki dyżurnego na co dzień musi podejmować szereg decyzji, z których każda wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia. Niejednokrotnie właśnie od nich zależy ludzkie życie i zdrowie. Dlatego niezwykle ważne są takie szkolenia jak dziś, które miało miejsce w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Doskonalenie zawodowe stanowi nieodłączny element pracy dyżurnego i ma na celu ciągłe poszerzanie swojej wiedzy, zapoznanie z aktualnymi przepisami, czy wymianę doświadczeń.

W szkoleniu wzięło udział około osiemdziesięciu oficerów dyżurnych z terenu całego województwa, byli to również funkcjonariusze nadzorujący pracę służby dyżurnej. Spotkanie otworzył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, który w swoich słowach skierowanych do zebranych podkreślił, jak wysoko ceni sobie ich pracę na rzecz bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców regionu. W trakcie szkolenia podjęto szereg tematów. Nie tylko wiele uwagi poświęcono właściwej komunikacji i obiegowi informacji w sieci służby dyżurnej ale także omówiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem i obsługą policyjnych systemów. Szczegółowo przyjrzano się także tematom związanym z kontrolą przewozów towarów akcyzowych, uprowadzeniu osób dla okupu, czy roli dyżurnych w trakcie czynności zatrzymania, doprowadzania i osadzania, a także nadzorem w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Doskonalenie zawodowe zorganizował Sztab Policji KWP w Kielcach, którego Zastępca Naczelnika podinsp. Grzegorz Majsak na zakończenie podsumował i podziękował wszystkim za uczestnictwo.

Opr. MB

Źródło: KWP w Kielcach

 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej
 • Szkolenie służby dyżurnej