Baza 2019 - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Baza 2019

Data publikacji 22.10.2019

Na terenie Bazy Paliw w Baryczy odbyły się ćwiczenia sztabowe połączonych służb ratunkowych. We wspólne działania zaangażowano między innymi Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe. Tego typu działania mają za zadanie sprawdzenie współpracy pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sytuacji kryzysowej.

Wczoraj na terenie Bazy Paliw w Baryczy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Końskich wspólnie z miejscowymi strażakami oraz innymi służbami ratunkowymi przeprowadzili ćwiczenia dowódczo – sztabowe pn. „Rola i zadania sił policyjnych w przypadku awarii przemysłowej”. Kierownikiem ćwiczeń z ramienia Policji był Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Końskich nadkom. Mariusz Świeca. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności organizacyjnych podczas działań policyjnych prowadzonych w formie akcji oraz umiejętności skutecznej i efektywnej współpracy z innymi służbami w sytuacji kryzysowej. Ponadto udział w tego typu przedsięwzięciach pozwala na doskonalenie umiejętności szybkiej oceny sytuacji, co prowadzi do podjęcia sprawnej i skutecznej interwencji pozwalającej zapobiec dalszej eskalacji zagrożeń.

Opr. MP

Źródło: KPP w Końskich

  • Baza 2019
    Baza 2019
  • Baza 2019
    Baza 2019
  • Baza 2019
    Baza 2019