Projekty dla bezpieczeństwa - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Projekty dla bezpieczeństwa

Data publikacji 13.08.2019

Osiem świętokrzyskich projektów otrzymało wsparcie w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Wojewoda Agata Wojtyszek podpisała umowy z beneficjentami. W spotkaniu uczestniczył Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptowało dofinansowanie 104 projektów zgłoszonych przez wojewodów w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020. Dofinansowanie w 2019 roku wyniesie ogółem blisko 6 milionów złotych. Na szczeblu lokalnym będą je realizowały samorządy i organizacje pozarządowe. Z województwa świętokrzyskiego pozytywną rekomendację otrzymało 8 projektów na łączną kwotę 298 615 zł.

W urzędzie wojewódzkim podpisano umowy na wykonanie 6 projektów – kolejne dwa są w trakcie procedowania przyznania środków finansowych. Z gminą Mirzec wojewoda podpisała umowę na przedsięwzięcie „Bezpieczeństwo pieszych w sołectwie Trębowiec” – modernizacja oznakowania pionowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z gminną w sołectwie Trębowiec.

Powiat kielecki otrzyma pieniądze na 2 projekty: „Droga bezpieczna dla pieszych” (modernizacja dwóch niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach powiatowych) oraz „Bezpiecznie na rowerze” (doposażenie dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach i miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego m.in. w pulsatory i systemy pasywnej podczerwieni reagującej na ruch pieszy).

Umowa podpisana z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach dotyczy projektu „Bezpieczni i wolni od nałogów” – jest to edukacja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy wśród uczniów Szkół ZDZ, jak i zaproszonych do udziału w realizacji poszczególnych zadań uczniów z kieleckich i koneckich liceów, techników oraz szkół podstawowych.

Projekt Stowarzyszenia Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach to „WOPR - z nami bezpieczniej nad wodą w Kielcach i powiecie kieleckim”. Zakłada on przeprowadzenie warsztatów z ratownictwa wodnego i udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym przygotowanie Akademii Młodego Ratownika – cyklu profesjonalnych szkoleń dla grup liderów młodzieżowych.

Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „Passa” w Kielcach otrzyma dofinansowanie na „Akademię Bezpieczeństwa III – edukacja dla bezpieczeństwa placówek oświatowych i kobiet w województwie świętokrzyskim”. Jest to kontynuacja działań realizowanych w ramach programu „Razem bezpieczniej” w roku 2017 i 2018. W tym roku są one skierowane do kolejnych placówek oświatowych – tym razem szkół na terenie wszystkich 14 powiatów województwa świętokrzyskiego. Zakres projektu zakłada realizację szeregu zadań zarówno informacyjno-promocyjnych, jak i szkoleniowo warsztatowych, m.in.: warsztatów z zakresu przemocy rówieśniczej, stereotypów, uprzedzeń, zagrożeń ze strony dorosłych, prawidłowego zachowania w sytuacji zagrożenia czy samoobrony kobiet.

Jak informuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW, na otrzymanie środków finansowych oczekują dwa projekty: gminy Mirzec - „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na drogach gminnych” oraz Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki - „Świętokrzyska Koalicja Seniorów – Etap II Przepisy na bezpieczeństwo”.

W spotkaniu w urzędzie wojewódzkim uczestniczyli Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Artur Bielecki oraz Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Krzysztof Ciosek.

 

Źródło: ŚUW

 

  • Konferencja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim #1
  • Konferencja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim #2
  • Konferencja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim #3
  • Konferencja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim #4
  • Konferencja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim #5
  • Konferencja w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim #6