Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego

Data publikacji 19.07.2019

Dziś na terenie Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu odbyła się uroczystość Święta Policji. Szczególne miejsce, szczególny czas… bowiem tegoroczne obchody przypadają w wyjątkową, setną rocznicę powołania Policji Państwowej. W tak uroczystym dniu na Świętym Krzyżu nie mogło zabraknąć znamienitych gości, powitano podsekretarza stanu MSZ Pana Piotra Wawrzyka, Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek, senatora Krzysztofa Słonia, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego, Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza. W szczególny sposób przywitany został gospodarz miejsca dzisiejszych obchodów Ojciec dr Marian Puchała – Superior Klasztoru na Świętym Krzyżu.

Już przed rozpoczęciem dzisiejszych obchodów Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego wyczuwalna była szczególna atmosfera. Tuż przed godziną 10:00, ostatnie poprawki, przygotowania. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, w której uczestniczyli wszyscy zaproszeni na dziś goście. Po zakończeniu liturgicznej części wszyscy przenieśli się na błonia za klasztorem, gdzie miała miejsce dalsza część dzisiejszego święta. Teren Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu to szczególne miejsce, szczególny jest także czas… bowiem tegoroczne obchody przypadają w wyjątkową, setną rocznicę powołania Policji Państwowej. W tak uroczystym dniu na Świętym Krzyżu nie mogło zabraknąć znamienitych gości, powitano podsekretarza stanu MSZ Pana Piotra Wawrzyka, Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka, Wojewodę Świętokrzyskiego Panią Agatę Wojtyszek, senatora Krzysztofa Słonia, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego, Ks. Bpa Krzysztofa Nitkiewicza. W szczególny sposób przywitany został gospodarz miejsca dzisiejszych obchodów Ojciec dr Marian Puchała – Superior Klasztoru na Świętym Krzyżu. Nie mogło zabraknąć władz administracji wojewódzkiej i samorządowej, przedstawicieli zaprzyjaźnionych Sił Zbrojnych i służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, urzędów, instytucji, duchowieństwa, a także mediów. W tą rocznicę szczególne miejsce zajęła kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach insp. Pawłem Dzierżakiem na czele, będącym gospodarzem dzisiejszych obchodów. W wydarzeniu wzięli udział także Dyrektor Biura Kryminalnego KGP nadkom. Piotr Janik, Dyrektor Biura Kontroli KGP insp. Dariusz Szuba oraz Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk, który związany był swoją służbą z garnizonem świętokrzyskim. Dopisali także byli komendanci garnizonu świętokrzyskiego będący już na emeryturze.

Tradycyjnie na początku tej części wydarzenia dowódca uroczystości podkom. Rafał Wydrzyński złożył meldunek Komendantowi Głównemu Policji, który następnie dokonał przeglądu pododdziałów oraz przywitał zebranych policjantów.

Gospodarz dzisiejszego święta, szef świętokrzyskich policjantów insp. Paweł Dzierżak przywitał zebranych gości. W swoim przemówieniu Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nawiązywał do Klasztoru na Świętym Krzyżu jako szczególnego miejsca do obchodów tak wyjątkowej, setnej rocznicy powołania Policji Państwowej. Przywołana została niezwykła dla nas postać płk. Jana Piwnika „Ponurego” oraz wkład Policji w walce o niepodległość. Z nadzieją na przyszłość szef świętokrzyskich stróżów prawa składał najlepsze życzenia i gratulacje.

Kolejną częścią uroczystości było wyróżnienie funkcjonariuszy przez Prezydenta RP medalami za długoletnią służbę. Z rąk Wojewody Świętokrzyskiego, Komendanta Głównego Policji oraz szefa świętokrzyskich policjantów 17 stróżów prawa otrzymało te odznaczenia. Dziewiętnastu kolejnych mundurowych uhonorowano odznakami „Zasłużony Policjant”, warto podkreślić, że wśród nich znalazł się Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Andrzej Patrzałek. 18 policjantów otrzymało również akty mianowania na wyższy stopień policyjny. Dla wyróżnionych dziś funkcjonariuszy, w tak ważną rocznicę to dzień wyjątkowy.

Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek podczas swojego przemówienia odczytała list Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbiety Witek, która kierowała słowa uznania za wkład i codzienny trud przyczyniający się do dużego poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli. Pani Wojewoda we własnym imieniu przekazała policjantom najlepsze życzenia oraz zaakcentowała znaczenie miejsca dzisiejszych obchodów.

Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk po przywitaniu wszystkich wyraził zadowolenie z faktu, że w takim miejscu może spotkać się z policjantami, zaakcentował także szczególną – setną rocznicę powołania Policji Państwowej. Pierwszy Policjant RP zwrócił uwagę na ogrom pracy wykonywanej przez stróżów prawa każdego dnia, zaznaczył także efekty tych działań w postaci niezwykle dużego poczucia bezpieczeństwa wśród społeczeństwa i dobrze przez nich ocenianej naszej pracy. Komendant Główny Policji gratulował wszystkim wyróżnionym i życzył dalszych sukcesów.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Andrzej Bętkowski również miał okazję pogratulować wszystkim wyróżnionym dziś policjantom oraz złożyć im najlepsze życzenia.

Na placu wraz ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, były także poczty sztandarowe jednostek terenowych Policji garnizonu świętokrzyskiego i Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. O starannie dobraną oprawę muzyczną zadbała orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która znacznie wzbogaciła i podniosła rangę uroczystości. Obchody Święta Policji na Świętym Krzyżu zakończył meldunek złożony przez dowódcę uroczystości.

Opr. MŚ/DJ

Źródło: KWP w Kielcach

 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Wojewódzkie obchody Święta Policji
 • Dron: Sławomir Rakowski
  Wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Dron: Sławomir Rakowski
  Wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego
 • Dron: Sławomir Rakowski
  Wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu świętokrzyskiego