Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym

Data publikacji 30.04.2019

Mając na uwadze wpływ edukacji historycznej na propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych oraz upowszechnianie historii i tradycji Policji, a także budowanie tożsamości formacji i etosu służby w garnizonie świętokrzyskim zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym, wpisującym się w obchody 100. Rocznicy utworzenia Policji Państwowej.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić funkcjonariusze i pracownicy Policji garnizonu świętokrzyskiego oraz młodzież szkół średnich ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas mundurowych. Aby wziąć udział w przedmiotowym konkursie należy do dnia  17 maja 2019 r.   nadesłać zgłoszenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2  na adres:

Komenda Wojewódzka  Policji w Kielcach

Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny

ul. Seminaryjska 12

25 -312 Kielce

Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest p. Elżbieta Pryciak – specjalista ds. pozyskiwania funduszy pomocowych w Wydziale Komunikacji Społecznej i Prezydialnym KWP w Kielcach tel. 41 349 20 84 e-mail: elzbieta.pryciak@ki.policja.gov.pl .

  • Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym
    Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym

Pliki do pobrania