Za bezpodstawne wezwanie policji można zostać ukaranym - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Za bezpodstawne wezwanie policji można zostać ukaranym

Data publikacji 15.03.2019

Bezpodstawne wezwanie policji to wykroczenie. Osoby, które bezpodstawnie wzywają patrol muszą liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Policjanci co dzień realizują wiele interwencji, które zgłaszają obywatele za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Część z nich dotyczy zdarzeń drogowych, inne nieporozumień rodzinnych. Każde zgłoszenie mundurowi traktują priorytetowo. Jednak zdarzają się  takie telefony, po których wszystkie służby ratunkowe stawiane są w stan najwyższej gotowości. Kiedy dochodzi do realizacji interwencji okazuje się, że zgłaszający bezpodstawnie wezwał patrol. Niczym nieuzasadnione i pochopne sięganie po telefon tylko po to, aby porozmawiać z dyspozytorem i wprowadzić go w błąd może skutkować sytuacją, w której służby ratunkowe, zajęte niepotrzebnymi czynnościami, nie zareagują w porę na prawdziwe zgłoszenie dotyczące ratowania ludzkiego życia.

Dlatego przypominamy i apelujemy: numer alarmowy nie służy do zabawy. Prosimy o przemyślane i uzasadnione wzywanie patrolu Policji. W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia interwencji, zgłaszający popełnia wykroczenie za które grozi surowa kara:

Art. 66 § 1 KW:  „Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wywołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją lub innym sposobem, wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo inny organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych”.  (K)

Opr. PP

Źródło: KPP w Końskich