Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”

Data publikacji 18.02.2019

Biuro Komunikacji Społecznej oraz Biuro Historii i Tradycji Policji KGP z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej zorganizowało Konkurs pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, którego celem jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji.

Konkurs realizowany jest z okazji obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Organizatorzy przewidzieli 4 kategorie, z której w każdej wyłoniona zostanie najlepsza praca. Są to kategorie konkursowe: sceniczna, literacka, audiowizualna oraz plastyczna.

Konkurs skierowany jest do policjantów, pracowników Policji oraz ich rodzin, uczniów klas mundurowych, członków stowarzyszeń oraz kółek zainteresowań związanych z Policją.

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach odpowiedzialna jest za przeprowadzenie eliminacji wojewódzkich konkursu. Prace konkursowe (w przypadku kategorii scenicznej ma to być scenariusz) należy przesłać do Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialnego KWP w Kielcach do 5 kwietnia 2019 roku wraz z formularzem zgłoszeniowym, oświadczeniem uczestnika / członków zespołu, w przypadku osoby niepełnoletniej – oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna.

Szczegóły dotyczące zasad i warunków konkursu scenicznego, literackiego, audiowizualnego oraz plastycznego zawarte są w Regulaminie Konkursu (znajduje się w załączniku poniżej).

Zapraszamy wszystkich chętnych do spróbowania swoich sił w konkursie.

Pliki do pobrania