Sztabowe szkolenia - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sztabowe szkolenia

Data publikacji 31.01.2019

Dziś w sali narad komendy wojewódzkiej odbyło się szkolenie dotyczące zabezpieczenia imprez masowych, sportowych, rozrywkowych oraz zgromadzeń na terenie naszego województwa. Podczas zajęć policjanci dyskutowali także o formach i metodach negocjacji policyjnych. Szkolenie przebiegało pod kierownictwem Naczelnika Sztabu Policji KWP w Kielcach kom. Olgierda Oleksiaka.

Dziś w Sali Narad im. mjr. Jana „Ponurego” Piwnika w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach przeprowadzone zostało szkolenie dla funkcjonariuszy odpowiedzialnych za organizację policyjnych zabezpieczeń. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia dotyczące imprez masowych, sportowych, rozrywkowych oraz zgromadzeń na terenie województwa świętokrzyskiego. W szkoleniu wzięli udział Naczelnik Sztabu Policji KMP w Kielcach oraz jego zastępca, Naczelnicy Wydziałów Prewencji, Ruchu Drogowego komend powiatowych oraz ich zastępcy. Obecni byli oczywiście dowódcy oraz zastępcy dowódcy kompanii kieleckiego oddziału prewencji, jak również wyznaczeni policjanci zajmujący się wspomnianą tematyką w swojej codziennej służbie.

Na początku spotkania podsumowane zostały realizacje zabezpieczeń imprez i zgromadzeń w ubiegłym roku. Omówiono rolę i zadania jakie stoją przed Policją w tego rodzaju wydarzeniach. Poza tematyką ściśle związaną z różnego rodzaju zabezpieczeniami przeprowadzanymi przez Policję pojawiły się również wykłady o formach i metodach negocjacji. Rozmawiano także o obsłudze zdarzeń i ich kwalifikowaniu. Każde tego typu szkolenie z całą pewnością wpływa na usprawnienie działań policyjnych na terenie naszego województwa.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

  • Sztabowe szkolenia
  • Sztabowe szkolenia
  • Sztabowe szkolenia
  • Sztabowe szkolenia
  • Sztabowe szkolenia
  • Sztabowe szkolenia
  • Sztabowe szkolenia
  • Sztabowe szkolenia
  • Sztabowe szkolenia