Zaostrzenie kar za nieostrożność z czworonogami - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zaostrzenie kar za nieostrożność z czworonogami

Data publikacji 19.11.2018

W miniony czwartek weszły w życie nowe przepisy dotyczące właścicieli czworonogów. W niektórych przypadkach kara grzywny wzrosła z 250 do nawet 5000 złotych.

Od 15 listopada weszła w życie nowelizacja kodeksu wykroczeń, wśród zmian przepisów najważniejsze z nich dotyczą właścicieli czworonogów. Ustawodawca wyraźnie zaostrzył kary za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Do tej pory sprawcy wykroczenia groziła grzywna do 250 złotych lub nagana, natomiast po zmianach karą może być ograniczenie wolności, grzywna do 1000 złotych albo kara nagany. Uzupełniając ten przepis, w przypadku gdy czworonóg swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, właściciel podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub karze nagany.

Zaostrzenie przepisów dotyczy również szczucia psem. Po zmianach kara grzywny za ten czyn wzrosła z 1000 do nawet 5000 złotych.

 

Opr. MŚ

Źródło: KWP Kielce

  • Zaostrzenie kar za nieostrożność z czworonogami