„Dokumenty zastrzeżone” - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Dokumenty zastrzeżone”

Data publikacji 20.12.2017

Związek Banków Polskich wspólnie z Policją już od sześciu lat prowadzi kampanię informacyjną Dokumenty Zastrzeżone. Jej celem jest przeciwdziałanie przestępstwom polegającym na wykorzystywaniu cudzej tożsamości w nielegalnym pozyskiwaniu środków finansowych.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE ma na celu ochronę tożsamości osób, które utraciły swoje dokumenty. Szybkie zastrzeżenie dokumentów, w znacznym stopniu ogranicza i utrudnia przestępczy proceder. Dzięki wspólnej kampanii z roku na rok zwiesza się ilość zastrzeganych dokumentów.

Policjanci przypominają. Niezależnie od okoliczności utraty dokumentów należy jak najszybciej je zastrzec aby nie posłużyły do popełnienia przestępstwa. Jedną z alternatywnych i szybkich możliwości dokonania rejestracji utraconego dokumentu jest skorzystanie ze strony internetowej systemu www.DokumentyZastrzezone.pl.

Opr: MK

Źródło: KPP Jędrzejów

  • Plakat