Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Nasz dzielnicowy”

Data publikacji 31.10.2016

Rozpoczęto cykl szkoleń dla dzielnicowych z terenu województwa świętokrzyskiego, których głównym celem jest podnoszenie kompetencji oraz doskonalenie umiejętności funkcjonariuszy. W ramach projektu, w warsztatach wezmą udział wszyscy policjanci realizujący zadania dzielnicowych z naszego regionu.

Wiedza i kompetencje to jeden z warunków uzyskania zaufania społecznego. Policjant wyposażony w wiedzę, świadomy swoich umiejętności, podejmuje skuteczne interwencje i potrafi nawiązać kontakt z mieszkańcami. Oprócz doświadczenia zawodowego potrzebne są pewne kompetencje społeczne, które czynią z dzielnicowych policjantów „pierwszego kontaktu”.                         

W dniach 27-28 października 2016r, w Centrum Edukacyjnym Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej odbyły się warsztaty dla kierowników dzielnicowych w ramach projektu „Nasz Dzielnicowy” współfinasowanego ze środków rządowego programu zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017.  Program ten, w sposób szczególny podkreśla potrzebę doskonalenia umiejętności funkcjonariuszy służb, instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

Głównym celem projektu „Nasz Dzielnicowy” jest podniesienie poziomu kompetencji społecznych policjantów. W pierwszym etapie przedsięwzięcia przeprowadzono  warsztaty dla kierowników dzielnicowych i funkcjonariuszy realizujących zadania dzielnicowych. Łącznie uczestniczyło w nich 50 osób, w tym przedstawiciele instytucji partnerskich zaangażowanych w realizację projektu. Odbywały się one w dwóch panelach:

 1. Kształtowanie wybranych umiejętności w pracy policjanta realizującego zadania dzielnicowego. Panel prowadzili trenerzy ze Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach – mgr Marzanna Kostecka – Biskupska,  mgr Krystyna Łuczkiewicz
 2. Autoprezentacja oraz elementy savoir-vivre w kontekście nawiązywania i podtrzymywania kontaktu w ramach realizacji zadań służbowych. Warsztaty prowadził  zespół trenerski w składzie:  Policyjni Psycholodzy  KWP w Kielcach – podinsp. Anna Panasz , st.asp. Justyna Kita oraz sierż. Marzena Tkacz – z Zespołu Prasowego KWP w Kielcach

Jednym z elementów projektu jest także organizacja cyklicznych wideokonferencji, mających na celu bieżącą analizę potrzeb oraz ocenę wybranych metod szkoleniowych. Koordynatorem ds. merytorycznych  przedsięwzięcia jest nadkom. Mariusz Kowalski – koordynator dzielnicowych z Wydziału Prewencji KWP w Kielcach. Natomiast koordynator projektu ds. organizacyjnych jest Elżbieta Pryciak – specjalista ds. pozyskiwania funduszy pomocowych Wydziału Komunikacji Społecznej  i Prezydialnego KWP w Kielcach.

Opr. EP

Źródło: KWP w Kielcach

 • "Nasz dzielnicowy" #1
 • "Nasz dzielnicowy" #2
 • "Nasz dzielnicowy" #3
 • "Nasz dzielnicowy" #4
 • "Nasz dzielnicowy" #5
 • "Nasz dzielnicowy" #6
 • "Nasz dzielnicowy" #7
 • "Nasz dzielnicowy" #8
 • "Nasz dzielnicowy" #9
 • "Nasz dzielnicowy" #10
 • "Nasz dzielnicowy" #11
 • "Nasz dzielnicowy" #12
Powrót na górę strony