Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Ochrona praw człowieka w działaniach służb mundurowych”

Data publikacji 04.10.2016

Dziś rozpoczęło się Forum Pełnomocników i Pełnomocniczek oraz Koordynatorek i Koordynatorów ds. Ochrony Praw Człowieka Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Policji. W spotkaniu biorą udział także przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Fundacji Multi – Ocalenie oraz Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego.

Forum organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach dziś odbywa się pod hasłem Kryzys migracyjny, a działania służb mundurowych. W spotkaniu uczestniczą Pełnomocniczki  i Pełnomocnicy, Koordynatorki i Koordynatorzy ds. ochrony praw człowieka Komendantów Wojewódzkich Policji, Szkół Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, przedstawiciele administracji rządowej, a także organizacji pozarządowych działających w obszarze migracyjnym.

W uroczystym otwarciu wzięli dziś udział m.in. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich płk. Krzysztof Olkowicz, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji insp. Agata Janusz, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i OIN Urzędu Marszałkowskiego Beata Oczkowicz, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ds. ochrony praw człowieka i równego traktowania mjr. Elżbieta Krakowska oraz Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. ochrony praw człowieka i równego traktowania płk. Tomasz Lipski.

Celem konferencji jest przede wszystkim określenie w obliczu kryzysu migracyjnego, misji służb mundurowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa wielokulturowego. To także wymiana doświadczeń, nakreślenie zasad współpracy na płaszczyźnie ochrony praw człowieka, w tym roli działań prewencyjnych i edukacyjnych w zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw motywowanych uprzedzeniami tzw. z nienawiści.  

Jutro uczestnicy spotkania  podczas warsztatów mówić będą o stereotypach i uprzedzeniach jako podłożu dyskryminacji i naruszeń praw człowieka, wielokulturowości a działaniach służb mundurowych oraz standardach badania naruszeń praw człowieka na przykładzie funkcjonowania Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem objął Komendant Główny Policji nadisp. dr Jarosław Szymczyk.

 

Opr. GB/MT

Źródło: KWP w Kielcach

  • Forum #1
  • Forum #2
  • Forum #3
  • Forum #4
  • Forum #5
  • Forum #6
  • Forum #7
  • Forum #8
  • Forum #9
Powrót na górę strony