Ćwiczenia „Tarcza 16” - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia „Tarcza 16”

Data publikacji 18.09.2016

Blisko 70 mieszkańców województwa świętokrzyskiego stawiło się dzisiaj w Komendzie Miejskiej Policji w Kielcach oraz w Komendach Powiatowych w Busku-Zdroju i Ostrowcu Świętokrzyskim na ćwiczeniach pod kryptonimem „Tarcza 16”. Są to osoby posiadające nadanie przez wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno- mobilizacyjne do służby w Policji. Osoby te mają stanowić uzupełnienie kadrowe jednostek Policji na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Ćwiczenia, których założeniem jest praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji, przeprowadzono w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Busku-Zdroju. W przygotowaniu i koordynacji przedsięwzięcia uczestniczył m.in. Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

W ćwiczeniach uczestniczyli rezerwiści, którzy mają nadane przez właściwego terytorialnie wojskowego komendanta uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do konkretnych jednostek Policji. Jest to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Umundurowani mieszkańcy województwa świętokrzyskiego poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób, posiadających przydziały organizacyjno – mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podstawami prawnymi, warunkami, zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego, zasadami prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji. Poznawali także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych.

W przedsięwzięciu uczestniczyli obserwatorzy z Komendy Głównej Policji.

W ubiegłym roku przeprowadzono podobne ćwiczenia pod kryptonimem „Obronność 15”. Zostały zorganizowane przez komendy wojewódzkie Policji i szkoły Policji na terenie całej Polski w tym także Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Opr. KT

Źródło: KWP w Kielcach