Dofinansowanie z budżetu państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PANSTWA

 1. Komenda Powiatowa Policji w Kazimierzy Wielkiej – przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów
  DOFINASOWANIE 9 465 808,00 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 9 772 077,00 zł
   
 2. Posterunek Policji w Osieku – przebudowa budynku – etap II
  DOFINASOWANIE 1 212 431,00 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 286 213,00 zł
   
 3. Posterunek Policji w Mircu – budowa nowej siedziby – etap II - wykonanie robót budowlanych
  DOFINASOWANIE 2 150 071,00 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 2 150 071,00 zł
   
 4. Posterunek Policji w Lipniku – przebudowa budynku pod potrzeby nowej siedziby – etap II
  DOFINASOWANIE 2 646 097,00 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 2 646 097,00 zł
 5. Posterunek Policji w Szydłowie – rozbudowa i przebudowa budynku
  DOFINASOWANIE 1 426 480,00 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 1 426 480,00 zł
 6. Komenda Powiatowa Policji w Jędrzejowie – przebudowa zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  DOFINASOWANIE 4 000 000,00 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 000 000,00 zł
Powrót na górę strony