95. rocznica powołania Policji Kobiecej - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

95. rocznica powołania Policji Kobiecej

Data publikacji 26.02.2020

W tym roku obchodzimy 95. rocznicę służby kobiet w Policji. Obecnie, w strukturach tej największej formacji mundurowej w kraju jest ich około 15 tysięcy. Pracują w różnych pionach i na różnych stanowiskach.

W 2020 roku przypada 95. rocznica powołania w strukturze Policji Państwowej jednolitej formacji kobiecej. Obecnie w Policji służbę pełni około 15 tysięcy funkcjonariuszek, które służą na równi z kolegami – policjantami. Policjantki i policjanci nie są oceniani przez pryzmat płci. Dla ich przełożonych najważniejsze są predyspozycje oraz przygotowanie do służby.

Zatrudnienie kobiet w Policji nieustannie wzrasta. W sposób naturalny kobiety zajmują jako funkcjonariuszki kierownicze stanowiska. Obecnie, już 20 procent ogółu stanowisk kierowniczych w Policji piastują kobiety, sprawdzając się na stanowiskach Zastępcy Komendanta Głównego Policji, Komendantów Wojewódzkich Policji czy Dyrektorów Biur Komendy Głównej Policji. Dzięki dobremu wykształceniu i wysokim kwalifikacjom policjantki zajmują również stanowiska komendantów, naczelników oraz kierowników, na wszystkich szczeblach organizacyjnych formacji.
Należy również podkreślić, że kilkanaście tysięcy kobiet pracuje w Policji na stanowiskach cywilnych. Ich praca, ogromne zaangażowanie, właściwe predyspozycje oraz umiejętności są bardzo ważne dla sprawnego funkcjonowania całej Policji, w celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa obywateli.

Z okazji 95 rocznicy kobiet w Policji, wszystkim funkcjonariuszkom życzymy sukcesów służbowych oraz życiu prywatnym.

Źródło: KWP w Katowicach

Foto: KWP w Kielcach

 • 95. rocznica powołania Policji Kobiecej
  95. rocznica powołania Policji Kobiecej
 • 95. rocznica powołania Policji Kobiecej
  95. rocznica powołania Policji Kobiecej
 • 95. rocznica powołania Policji Kobiecej
  95. rocznica powołania Policji Kobiecej
 • 95. rocznica powołania Policji Kobiecej
  95. rocznica powołania Policji Kobiecej
 • 95. rocznica powołania Policji Kobiecej
  95. rocznica powołania Policji Kobiecej
 • 95. rocznica powołania Policji Kobiecej
  95. rocznica powołania Policji Kobiecej
 • 95. rocznica powołania Policji Kobiecej
  95. rocznica powołania Policji Kobiecej
 • 95. rocznica powołania Policji Kobiecej
  95. rocznica powołania Policji Kobiecej