Rozstrzygnięte US - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte US

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
100/US/2020 Wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie wraz z niezbędnym badaniem lekarskim dla funkcjonariuszy i pracowników Policji garnizonu świętokrzyskiego więcej »
097/US/2020 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Starachowice więcej »
081/US/2020 poniżej 750.000 euro 85140000-2 Wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym z zakresu ergonomii pracy - „SIŁA W RÓWNOWADZE” 19.08.2020 godz. 10:30 więcej »
063/US/2020 poniżej 750.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP w Starachowicach 23.07.2020 godz. 10:30 więcej »
028/US/2020 poniżej 750.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Starachowice 24.03.2020 godz. 10:30 więcej »
029/US/2020 poniżej 750.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Busko Zdrój 24.03.2020 godz. 10.30. więcej »
019/US/2020 poniżej 750.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Busko Zdrój 05.03.2020 godz. 10:30 więcej »
020/US/2020 poniżej 750.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobrania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Opatów 05.03.2020 godz. 10:30 więcej »