Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
133/PN/2020 poniżej 139.000 euro 50118110-9, 98351100-9 Usługa holowania i parkowania pojazdów samochodowych silnikowych do celów procesowych na terenie KPP w Pińczowie o masie całkowitej powyżej 3,5 t 08.01.2021 godz. 10:30 więcej »
131/PN/2020 poniżej 139.000 euro 90511000-2 Wywóz nieczystości stałych z obiektów Policji woj. świętokrzyskiego 11.01.2021 godz. 10:30 więcej »
130/PN/2020 poniżej 5.350.000 euro 45216111-5 KPP w Jędrzejowie – przebudowa zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 14.01.2021 godz. 10:30 więcej »