Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
100/TPBN/2021 poniżej 139.000 euro 9111000-0 Dostawa węgla orzech i węgla eko-groszek na potrzeby ogrzewania obiektów policyjnych w sezonie grzewczym 2021/2022 na terenie województwa świętokrzyskiego 22.10.2021 godz. 10:30 więcej »
088/TPBN/2021 poniżej 139.000 euro 50413000-3 Usługa serwisu oraz legalizacji laserowych mierników prędkości typu LTI 20-20 TruCAM oraz LTI 20-20 UltraLyte 100LR - (ilość urządzeń ≥ 37 szt.) 21.10.2021 godz. 10:30 więcej »
092/TPBN/2021 poniżej 750.000 euro 85147000-1 Usługi ochrony zdrowia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji województwa świętokrzyskiego 18.10.2021 godz. 10:30 więcej »
089/TPBN/2021 poniżej 139.000 euro 50413000-3 Obsługa serwisowa i wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Drager Alcotest 7410 14.10.2021 godz. 10:30 więcej »
087/TPBN/2021 poniżej 750.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KWP/KMP Kielce 04.10.2021 godz. 10:30 więcej »
083/TPBN/2021 poniżej 139.000 euro 71630000-3 Wykonanie rocznej kontroli okresowej stanu technicznego obiektów budowlanych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na terenie województwa świętokrzyskiego, kontroli masztów oraz kontroli stanu technicznego systemu ogrzewania w KPP we Włoszczowie i KMP w Kielcach w budynku nr 95 przy ul. Kusocińskiego 51 30.09.2021 godz. 10:30 więcej »
084/TPBN/2021 poniżej 139.000 euro 09111400-4 Dostawa pelletu na potrzeby ogrzewania obiektów policyjnych w sezonie grzewczym 2021/2022 na terenie województwa świętokrzyskiego. 27.09.2021 godz. 10:30 więcej »
079/TPBN/2021 poniżej 750.000 euro 85147000-1 Usługi ochrony zdrowia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji województwa świętokrzyskiego 27.09.2021 godz. 10:30 więcej »
085/TPBN/2021 poniżej 139.000 euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KPP Opatów 24.09.2021 godz. 10:30 więcej »
072/PN/2021 powyżej 139.000 euro 34114200-1 Dostawa 14 samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej segment „C” z napędem elektrycznym 21.09.2021 godz. 10:30 więcej »