121/PN/2020 - Przetargi [PN] - Policja Świętokrzyska

Przetargi [PN]

Publikacja: Data publikacji 26.11.2020
Termin składania ofert: 04.12.2020 godz. 10:30
CPV: 66114000-2
Wartość zamówienia: poniżej 139.000 euro

Najem telefonów komórkowych dla jednostek Policji garnizonu świętokrzyskiego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych