Konkurs historyczny - Policja Świętokrzyska

Konkurs historyczny

Mając na uwadze pozytywny wpływ edukacji historycznej na propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych oraz upowszechnianie historii i tradycji Policji zapraszam do wzięcia udziału w IV edycji konkursu historycznego jaki jest organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić funkcjonariusze i pracownicy Policji garnizonu świętokrzyskiego oraz młodzież szkół średnich ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas mundurowych.  Aby wziąć udział w przedmiotowym konkursie należy do dnia  30 marca 2021 r.   nadesłać zgłoszenie, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2  na adres:

 

Komenda Wojewódzka  Policji w Kielcach
Wydział Komunikacji Społecznej i Prezydialny
ul. Seminaryjska 12
25 -312 Kielce
Z dopiskiem
„Konkurs historyczny”

 

Forma przeprowadzenia konkursu oraz jego termin zostaną przekazane w odrębnym komunikacie.

Konkurs objęty jest patronatem honorowym Wojewody Świętokrzyskiego oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszenia - policjanci i pracownicy Policji - załącznik nr 1
Karta zgłoszenia - uczniowie - załącznik nr 2