BEZPIECZNE FERIE 2018 - Akcje - Policja Świętokrzyska

BEZPIECZNE FERIE 2018

Już za kilka dni rozpoczną się w naszym województwie ferie zimowe. Będą trwały od 12 do 25 lutego. Nad bezpieczeństwem wypoczywających w woj. świętokrzyskim będą czuwali świętokrzyscy policjanci.

Na terenie województwa świętokrzyskiego policjanci będą prowadzić działania  „Bezpieczne ferie 2018”. Podstawowym celem będzie przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego wypoczynku wszystkim dzieciom i młodzieży. Policjanci w toku służby będą patrolować okolice stoków, drogi dojazdowe i parkingi. Funkcjonariusze będą przypominać też osobom wypoczywającym o obowiązku jazdy w kasku do 16 roku życia oraz i o bezwzględnym zakazie uprawiania narciarstwa lub snowboardingu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Celem policjantów będzie przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród turystów, zapobieganie kradzieżom sprzętu oraz zapobieganie wypadkom na nartach lub podczas uprawianiainnych sportów zimowych . Pamiętajmy również, że odpowiedzialność na stoku ponoszą rodzice lub opiekunowie dzieci (m.in. opiekunowie dzieci podczas zimowisk).

Ruszyła kampania pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, której celem jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Okres ferii zimowych wiąże się również z nasileniem ruchu na drogach, dlatego podczas prowadzonych kontroli policjanci ze świętokrzyskiej drogówki zwracać będą szczególną uwagę na autokary przewożące dzieci i młodzież. Oprócz stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, funkcjonariusze będą szczególną uwagę będą zwracali na:

  • stan trzeźwości kierowców,
  • przekraczanie dopuszczalnej prędkości,
  • nieprawidłowe wyprzedzanie,
  • stosowanie pasów bezpieczeństwa przez kierujących i pasażerów,
  • zapisy tachografów celem sprawdzenia norm czasu odpoczynku i kierowania,
  • prawidłowość załadunku bagażu i sprzętu zimowego.

Szczególną uwagą będą objęci kierowcy pojazdów przewożących dzieci i młodzież. Na drogach prowadzących do miejscowości, w których zorganizowane zostały zimowiska oraz funkcjonują stoki narciarskie, będzie zdecydowanie więcej policyjnych patroli. Na terenie województwa świętokrzyskiego wyznaczono punkty kontroli autokarów w ramach działań "Bezpieczne ferie 2018".

W ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”, Komenda Główna Policji ogłosiła konkurs plastyczny pn. "Stok nie jest dla bałwanów". dla dzieci urodzonych w 2002 roku lub później, polegający na zilustrowaniu dowolną techniką rysunkową lub malarską dekalogu reguł międzynarodowej federacji narciarskiej (FIS). Prace, wraz z kartą zgłoszenia dostępną na stronie internetowej policji. Prace należy przesłać do KGP do dnia 20 lutego 2018 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej KGP.

Pliki do pobrania

  • 1.81 MB
  • 147.28 KB