Wydział Ochrony Informacji Niejawnych - Policja Świętokrzyska

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

WYDZIAŁ Ochrony Informacji niejawnych

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH
ul. Seminaryjska 12
25- 372 Kielce

SEKRETARIAT
tel. 47 802 2040
fax. 47 802 2045
email: oin@ki.policja.gov.pl

 

 NACZELNIK WYDZIAŁU

mł. insp. Marzena Kij