Działania Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka

ZDALNA NAUKA O PRAWACH DZIECKA

W miniony poniedziałek, uczniowie szkół z terenu miasta i powiatu kieleckiego uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych. Funkcjonariuszki za pośrednictwem platformy e-learningowej rozmawiały z dziećmi o prawach dziecka.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego i zamkniętymi placówkami oświatowymi policjantka z Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach wspólnie z koordynatorem ds. Ochrony Praw Człowieka z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach przeprowadziła zajęcia profilaktyczno – edukacyjne na platformie e-lerningowej pn. „Znam swoje prawa – Konwencja o Prawach Dziecka”. Prawo do wolności, do wyrażania własnego zdania i do prywatności – to tylko niektóre z omawianych aspektów. Ponadto wyjaśniano znaczenie terminów tj., stereotyp, uprzedzenie czy dyskryminacja.

Wyk. MPK/AS

Źródło: KMP/KWP w Kielcach