Działania Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest corocznie 10 grudnia, w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948 r.), która stała się podstawowym źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka.

Wszystkim nam przysługują prawa człowieka tylko dlatego i aż dlatego, że jesteśmy ludźmi. „Uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej stanowi podstawę wartości, sprawiedliwości pokoju na świecie” – możemy przeczytać w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka jak i Tygodnia Praw Człowieka są okazją do przypomnienia o ludziach cierpiących i prześladowanych z powodu walki o swoje prawa, a także moment, w którym czci się odwagę osób działających na rzecz ochrony praw człowieka.

W ramach obchodów Tygodnia Praw Człowieka policjantka z Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka przeprowadziła szereg działań profilaktycznych i warsztatów antydyskryminacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa świętokrzyskiego. Zajęcia odbyły się w Starachowicach, w Końskich, w Kazimierzy Wielkiej i w Łopusznie.

W trakcie warsztatów omówiono jak przebiega proces dyskryminacji różnych grup społecznych, a także wskazano jak doceniać różnorodność osób i społeczności żyjących w Polsce. Zwracono również uwagę na występujące wśród ludzi stereotypy, uprzedzenia, które mają negatywny wpływ na życie osób z grupy dyskryminowanej.

Podczas zajęć każdy mógł się dowiedzieć jakie ma prawa oraz obowiązki. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w dyskusjach, jak i również w zajęciach praktycznych. 

Opr. AS

Źródło: KWP Kielce