Działania Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ I NIETOLERANCJĄ

W dniu 21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1966r. Data jest upamiętnieniem masakry w Republice Południowej Afryki w Sharpeville w 1960r, gdzie w pokojowej demonstracji przeciwko „przepisom przepustkowym” apartheidu policjanci zastrzelili 69 osób, które brały w niej udział.

Dzień 21 marca rozpoczyna Tydzień Solidarności z Ludami Zmagającymi się z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową (do 27 marca), ustanowiony rezolucją 34/24 (1979), jako jeden z elementów programu obchodów pierwszej Dekady Walki z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową ustanowionej w 1973 roku (1973–1982). Kolejne dekady odbyły się w latach 1983–1992 i 1993–2002. Obchody mają na celu uczczenie pamięci ofiar masakry w Sharpeville i innych incydentów na tle rasistowskim oraz wzmożenie działalności społeczeństwa na rzecz eliminacji wszelkich form rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji na świecie.

W 2001 roku (31 sierpnia–7 września), na zakończenie Światowej Konferencji na temat Rasizmu, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Pokrewnych Przejawów Nietolerancji, uczestnicy przyjęli Deklarację z Durbanu (RPA) oraz Program Działania, jako wzór dalszych działań mających na celu realizację zasad związanych z równością i zwalczaniem dyskryminacji.

Uczcijmy pamięć ofiar  incydentu w Sharpeville, poprzez wprowadzenie działań zmierzających do wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji rasowej oraz rasizmu. Doceniajmy bogactwo różnorodności kulturowej oraz szanujmy przyrodzoną godność człowieka i równość wszystkich ludzi.

 

 

 

Wyk. M.G