Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa przy KWP w Kielcach

Zarząd Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach:

Przewodniczący: Sławomir Jamioł

Z-ca przewodniczącego: Piotr Tarnowski

Sekretarz: Ewelina Kolekta

Członkowie:

Dariusz Chatys

Monika Cieśla - Żebrowska

 


Komisja Rewizyjna 

Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach:

Przewodnicząca: Wioletta Raczyńska

Sekretarz: Mariusz Szajowski

Członek: Grzegorz Kowalczyk

 


OBSŁUGA FINANSOWA KKOP

wtorek i czwartek w godz. 7,30 - 11,30

Edyta Sokołowska

tel. 47 802-28-59


Pliki do pobrania:

Statut

Deklaracja przystąpienia do KKOP

Aktualizacja deklaracji przystąpienia do KKOP

Wniosek o udzielenie pożyczki


Uchwały:

Uchwała nr 1/2015 r.

Uchwała nr 2/2015 r.

Powrót na górę strony