Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach - Kierownictwo - Policja Świętokrzyska

Kierownictwo

Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach

nadinsp. Paweł Dzierżak

Nadinspektor Dzierżak jest absolwentem pedagogiki ze specjalnością wychowanie obronne Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie, a 2006 roku został jego dowódcą. 15 lutego 2012 roku objął stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, a 1 kwietnia 2015 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy.

W czasie swojej dotychczasowej służby wyróżniony został następującymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

  • Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju 
  • Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę 
  • Srebrną Odznaką za Zasługi w Pracy Penitencjarnej 
  • Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
  • Złotą Odznaką Zasłużony Policjant 
  • Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana