Rok wyzwań i wytężonej służby - film - Aktualności - Policja Świętokrzyska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rok wyzwań i wytężonej służby - film

Data publikacji 17.01.2018

To był kolejny dobry rok dla Policji garnizonu świętokrzyskiego, stwierdził podczas dzisiejszej odprawy podsumowującej 2017 rok Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Dzięki wytężonej pracy wszystkich funkcjonariuszy, podejmowanych przedsięwzięć i akcji oraz wspólnych działań z innymi instytucjami, poczucie bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa jest wysokie. W spotkaniu oprócz kierownictwa Policji naszego garnizonu uczestniczyła m.in. Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Prokurator Okręgowy w Kielcach Dariusz Dryjas.

Wykrycie przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie garnizon świętokrzyski odnotował na poziomie ponad 50%, a wskaźnik tych przestępstw zmalał, podkreślał dziś podczas odprawy rocznej Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak, zaznaczając iż praktycznie co drugie przestępstwo jest wykryte, a to z kolei bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa w naszym regionie. W minionym 2017 roku odnotowaliśmy m.in. mniejszą liczbę kradzieży, włamań i rozbojów. Skutecznie zwalczaliśmy przestępczość korupcyjną, gospodarczą oraz narkotykową. W 2017 roku zdjęliśmy z rynku środki odurzające oraz likwidowaliśmy uprawy marihuany. W sumie zabezpieczyliśmy około 130 kilogramów różnego rodzaju narkotyków, a także 10 tysięcy opakowań z dopalaczami, o czym mówił p.o. Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadkom. Andrzej Patrzałek.

Podczas dzisiejszego spotkania mówiono także o wielu podejmowanych działaniach w celu uspołecznienia służby policjantów, a także o sposobach osiągnięcia tego celu tj. np. o nowej jakości pracy dzielnicowych, odtwarzaniu Posterunków Policji, czy funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Kwestie te poruszył m.in. Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki. Wspomniał on także, iż funkcjonariusze z chęcią angażowali się w szereg działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych. W 2017 roku policjanci z garnizonu świętokrzyskiego uczestniczyli w zabezpieczeniu 243 imprez masowych. Miniony rok to także Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21, w ramach których trzy mecze zostały rozegrane w Kielcach. Policjanci nie tylko przygotowali całe zabezpieczenie imprez, tak żeby każdy mógł cieszyć się z uczestniczenia w nim, ale także służyli pomocą, udzielali informacji, czy wskazywali drogę.

Codziennie drogi naszego regionu patroluje około 130 policjantów drogówki oraz kilkunastu z innych pionów. Na trasy wyjeżdżają m.in. radiowozami z videorejestratorami. Podczas kontroli zawsze zwracają szczególną uwagę na tych, którzy jeżdżą z nadmierną prędkością i ich stan trzeźwości. W 2017 roku zatrzymaliśmy 2 217 nietrzeźwych kierujących. Zasadniczo nie ma dnia abyśmy nie prowadzili akcji profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednak pomimo wielu działań nadal dochodzi do wypadków. W minionym roku w 1 235 zostało w nich rannych 1 531 osób, a śmierć w wyniku tych zdarzeń poniosło 116 osób.

2017 rok, to rok wyzwań i wytężonej pracy również w pionie logistyki. W tym czasie nasz garnizon wzbogacił się o 51 różnych pojazdów oraz zakończono i realizowano wiele inwestycji, o czym mówił Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bednarek.

Obecna na spotkaniu Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek podziękowała policjantom za całoroczną pracę i wyraziła przekonanie, ze nowe pomysły i działania funkcjonariuszy pozwolą na dalszą poprawę jakości życia mieszkańców. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego gratulował osiągnięć przypominając słowa motta naszego garnizonu „Jesteśmy Waszą Policją. Razem tworzymy bezpieczne województwo świętokrzyskie”. Stwierdził, iż dzięki niejednokrotnie ciężkiej pracy policjantów, te słowa materializują się. Powiedział także, iż sprawność i profesjonalizm stają się znakiem rozpoznawczym świętokrzyskich stróżów prawa. Wyników gratulował również Prokurator Okręgowy w Kielcach Dariusz Dryjas, podkreślając iż nasza współpraca na każdym szczeblu jest na bardzo wysokim poziomie.

Efektów pracy gratulował także Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, z których jak mówił w zdecydowanej większości możemy być dumni. Zaznaczył, iż głównym kierunkiem naszej działalności jest uspołecznienie działań i ich charakter pomocowy.

Przypomnijmy, garnizon świętokrzyski to 3 011 policjantów oraz 681 pracowników cywilnych. Codziennie podejmujemy około 650 interwencji, a dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi w działaniu  możemy cieszyć się dużym zaufaniem społeczeństwa do naszej formacji.

Opr. MT

Źródło: KWP w Kielcach

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 27.35 MB)