ZP/488/2018 - Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Publikacja: Data publikacji 14.06.2018
Termin składania ofert: 25.06.2018 godz. 10:00
CPV: 90.51.32.00-8
Wartość zamówienia:

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Policji woj. świętokrzyskiego

Ofertę można składać:

  • osobiście w siedzibie zamawiającego

Miejsce składania ofert:

Sekretariat,
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji
KWP w Kielcach,
ul. Kusocińskiego 51, pok 102,
25-045 Kielce.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Zamówienie obejmuje oferty częściowe na zadania:

  • Zadanie nr 1 - KP Morawica
  • Zadanie nr 2 – KP Chęciny
  • Zadanie nr 3 – KP Nowiny
  • Zadanie nr 4 – KP Strawczyn