Rozstrzygnięte - Policja Świętokrzyska

Rozstrzygnięte

Nr referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin Szczegóły
ZP/948/2017 poniżej 30.000 euro 90.51.32.00-8 Wywóz nieczystości stałych z obiektów Policji woj. świętokrzyskiego 29.11.2017 godz. 10:00 więcej »
ZP/178/2017 poniżej 30.000 euro 72.40.00.00-4 Usługi mobilnego Internetu 28.03.2017 godz. 13:00 więcej »
ZP/170/2017 poniżej 30.000 euro 50.11.23.00-6 Usługa mycia podstawowego pojazdów służbowych w KPP Staszów 10.03.2017 godz. 12:00 więcej »
ZP/130/2016 poniżej 30.000 euro 33.77.11.00-6 Dostawa tamponów do zabezpieczania śladów zapachowych w kryminalistyce 28.02.2017 godz. 12.00 więcej »
ZP/114/2017 poniżej 30.000 euro 34.35.11.00-3 Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Kielcach 06.03.2017 godz. 10:30 więcej »
ZP/086/2017 poniżej 30.000 euro 31.43.10.00-6 Dostawa akumulatorów do pojazdów służbowych KWP w Kielcach 07.03.2017 godz. 10:30 więcej »
ZP/059/2017 poniżej 30.000 euro 33.14.10.00-0, 33.95.40.00-2, 33.77.11.00-6 Zakup i dostawa pakietów do pobierania próbek krwi, zestawów do pobierania materiału genetycznego, pakietów do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym oraz tamponów zapachowych dla potrzeb KWP w Kielcach 17.02.2017 godz. 10.00 więcej »