ZP/948/2017 - 2017 archiwum ZP - Policja Świętokrzyska

2017 archiwum ZP

Publikacja: Data publikacji 24.11.2017
Termin składania ofert: 29.11.2017 godz. 10:00
CPV: 90.51.32.00-8
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro

Wywóz nieczystości stałych z obiektów Policji woj. świętokrzyskiego

Ofertę można składać:

  • osobiście w siedzibie zamawiającego

Miejsce składania ofert:

Sekretariat,
Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji
KWP w Kielcach,
ul. Kusocińskiego 51, pok 102,
25-045 Kielce