ZP/178/2017 - 2017 archiwum ZP - Policja Świętokrzyska

2017 archiwum ZP

Publikacja: Data publikacji 22.03.2017
Termin składania ofert: 28.03.2017 godz. 13:00
CPV: 72.40.00.00-4
Wartość zamówienia: poniżej 30.000 euro

Usługi mobilnego Internetu

Ofertę można składać:

  • osobiście
  • za pomocą faksu
  • pocztą elektroniczną

Miejsce składania ofert:

Sekretariat
Wydziału Łączności i Informatyki,
KWP w Kielcach,
ul. Seminaryjska 12,
25-372 Kielce.